การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกสี >กำหนดสีเอง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ แล้วเลือกสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว แล้วเลือกสี

   แสดงการเลือกสีสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใน PowerPoint

   หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกของสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม

 3. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ในบทความนี้

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในรูปแบบ

จับคู่สีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความที่มีอยู่บนสไลด์

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในรูปแบบ

หมายเหตุ: ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏในทั้งสองชื่อ และชื่อเรื่องพื้นที่ที่สำรองไว้ ย่อย เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในธีม

 1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสร้างสีของธีมใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างสีของธีมใหม่ ภายใต้สีของธีม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ แล้วเลือกสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว แล้วเลือกสี

   การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

   หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกของสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม

 3. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

จับคู่สีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความที่มีอยู่บนสไลด์

 1. เลือก และจากนั้น คลิกขวาที่ข้อความที่มีสีที่คุณต้องการให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์จะ แล้ว คลิ กฟอนต์

 2. บนแท็บแบบอักษร ภายใต้ข้อความทั้งหมด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ แล้ว คลิ กสีเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบสี (แสดงด้านล่าง), บนแท็บกำหนดเอง หมายเหตุในสูตรค่าสี ในกล่องรูปแบบสี และ ในกล่องสีแดงสีเขียว และสีน้ำเงิน

  สีของชุดรูปแบบ

 4. คลิกยกเลิก สองครั้งเพื่อออกจากสี และกล่องโต้ตอบฟอนต์

 5. เลือกข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสร้างสีของธีมใหม่

 7. ในกล่องโต้ตอบสร้างสีของธีมใหม่ ภายใต้สีของธีม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คลิกไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิกสีเพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว คลิกไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กสีเพิ่มเติม

 8. บนแท็บกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบสี พิมพ์สีค่าผลลัพธ์ของสูตร (ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3) ลงในกล่องรูปแบบสี และกล่อง itheสีแดงสีเขียว และสีน้ำเงิน สี

 9. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

สร้างไฮเปอร์ลิงก์

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออกจากข้อความหรือวัตถุ

เอาเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×