การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกสี >กำหนดสีเอง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ แล้วเลือกสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว แล้วเลือกสี

   แสดงการเลือกสีสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ใน PowerPoint

   หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกของสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม

 3. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

เลือกส่วนหัวที่ด้านล่างนี้เพื่อเปิดสมุดงาน และดูคำแนะนำโดยละเอียด

หมายเหตุ: ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏในทั้งสองชื่อ และชื่อเรื่องพื้นที่ที่สำรองไว้ ย่อย เปลี่ยนข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในธีม

 1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสร้างสีของธีมใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างสีของธีมใหม่ ภายใต้สีของธีม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ แล้วเลือกสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว ให้คลิกลูกศรถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว แล้วเลือกสี

   การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

   หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกของสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม

 3. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

 1. เลือก และจากนั้น คลิกขวาที่ข้อความที่มีสีที่คุณต้องการให้ข้อความไฮเปอร์ลิงก์จะ แล้ว คลิ กฟอนต์

 2. บนแท็บแบบอักษร ภายใต้ข้อความทั้งหมด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ แล้ว คลิ กสีเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบสี (แสดงด้านล่าง), บนแท็บกำหนดเอง หมายเหตุในสูตรค่าสี ในกล่องรูปแบบสี และ ในกล่องสีแดงสีเขียว และสีน้ำเงิน

  สีของชุดรูปแบบ

 4. คลิกยกเลิก สองครั้งเพื่อออกจากสี และกล่องโต้ตอบฟอนต์

 5. เลือกข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสร้างสีของธีมใหม่

 7. ในกล่องโต้ตอบสร้างสีของธีมใหม่ ภายใต้สีของธีม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ คลิกไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิกสีเพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปมาแล้ว คลิกไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กสีเพิ่มเติม

 8. บนแท็บกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบสี พิมพ์สีค่าผลลัพธ์ของสูตร (ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3) ลงในกล่องรูปแบบสี และกล่อง itheสีแดงสีเขียว และสีน้ำเงิน สี

 9. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

สร้างไฮเปอร์ลิงก์

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออกจากข้อความหรือวัตถุ

นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×