Office

การเปลี่ยนสีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นให้ปรากฏเป็นสีอื่นสำหรับผู้เขียนที่แตกต่างกันได้ แต่ Word จะเลือกว่าสีไหนใช้แทนผู้เขียนคนไหนโดยอัตโนมัติ และสีนั้นอาจเปลี่ยนไปเมื่อคุณเปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารถูกเปิดโดยผู้อื่น

  1. คลิก ตรวจทาน > ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ การติดตาม

    ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ การติดตาม

  2. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  3. คลิกลูกศรที่อยุ่ข้างกล่อง สี และกล่อง ข้อคิดเห็น แล้วเลือก ตามผู้สร้าง

    กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

    คุณยังสามารถใส่โค้ดสีกับเซลล์ตารางที่มีการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความได้ด้วย

เคล็ดลับ:  ถ้าต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของทุกคนในสีเดียว ให้คลิกที่สีนั้นแทน ตามผู้สร้าง ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการดูการแทรกทั้งหมดในสีฟ้าเทอร์คอยส์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง สี จากนั้นคลิก ฟ้าเทอร์คอยส์ ในตอนนี้การแทรก ของทุกคน จะเป็นสีฟ้าเทอร์คอยส์

การตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คนอื่นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในสีที่พวกเขาตั้งค่าไว้ สี ตามผู้สร้าง จะมีลักษณะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันด้วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×