Office

การเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการให้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของคุณแสดงตามลำดับ คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยให้เป็นรายการลำดับเลขได้อย่างง่ายดาย ดังนี้

  1. เลือกทั้งรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ปรากฏว่าเลือกแล้ว

ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

  1. คลิก หน้าแรก > ย่อหน้า > ลำดับเลข

ปุ่ม ลำดับเลข ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้มีรูปแบบตัวเลขรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลำดับเลข เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกอื่นๆ เช่น เลขโรมันหรือตัวพิมพ์เล็ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×