การเปลี่ยนว่าแถวใดจะมีค่าแกน x สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลที่ค่าของชุดจะถูกใช้เพื่อคำนวณป้ายชื่อประเภทบนแกนตลอดแกน x ในแผนภูมิ xy (กระจาย) ตามค่าเริ่มต้น ค่าในชุดข้อมูลแรกในแผ่นข้อมูลจะถูกใช้สำหรับป้ายชื่อประเภทบนแกน "X" จะปรากฏในส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ถัดจากชุดข้อมูลที่คุณได้กำหนดให้ลงจุดในแกน x

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์ของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าในแนวแกน x

  3. บนเมนู ข้อมูล ให้คลิก ลงจุดบนแกน X

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×