การเปลี่ยนวิธีที่ Microsoft Graph แสดงตัวเลข วันที่ และเวลา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัตโนมัติ vs. การจัดรูปแบบประยุกต์ เมื่อคุณป้อนตัวเลข วันที่ หรือเวลาลงในเซลล์ Microsoft Graph จะแปลข้อมูลและนำรูปแบบตัวเลข วันที่ หรือเวลาที่มีอยู่ภายในไปใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อน $52.41 ในเซลล์ Graph จะจัดรูปแบบเซลล์เป็นสกุลเงิน เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีที่ตัวเลข วันที่ และเวลาที่มีอยู่ถูกแสดงในแผ่นข้อมูล ให้คุณนำการจัดรูปแบบตัวเลขแบบอื่นไปใช้กับเซลล์ที่เลือก Graph จะให้รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ภายในหลายแบบ และคุณสามารถสร้างรูปแบบที่กำหนดเองของคุณเองได้สำหรับตัวเลข เช่นโค้ดผลิตภัณฑ์

การจัดรูปแบบตัวเลขในแผนภูมิ วิธีที่ตัวเลขถูกจัดรูปแบบในแผ่นข้อมูลกำหนดวิธีที่ค่าจะปรากฏในแผนภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขบนแกนค่าจะถูกจัดรูปแบบด้วยวิธีเดียวกับเซลล์ซ้ายบนในช่วงของข้อมูลที่นำมาสร้างแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลขในแผนภูมิของคุณได้โดยไม่ขึ้นกับการจัดรูปแบบตัวเลขของแผ่นข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเซลล์หรือรายการในแผนภูมิ

สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×