การเปลี่ยนวิธีที่ Microsoft Graph แสดงตัวเลข วันที่ และเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อัตโนมัติ vs. การจัดรูปแบบประยุกต์ เมื่อคุณป้อนตัวเลข วันที่ หรือเวลาลงในเซลล์ Microsoft Graph จะแปลข้อมูลและนำรูปแบบตัวเลข วันที่ หรือเวลาที่มีอยู่ภายในไปใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อน $52.41 ในเซลล์ Graph จะจัดรูปแบบเซลล์เป็นสกุลเงิน เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีที่ตัวเลข วันที่ และเวลาที่มีอยู่ถูกแสดงในแผ่นข้อมูล ให้คุณนำการจัดรูปแบบตัวเลขแบบอื่นไปใช้กับเซลล์ที่เลือก Graph จะให้รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ภายในหลายแบบ และคุณสามารถสร้างรูปแบบที่กำหนดเองของคุณเองได้สำหรับตัวเลข เช่นโค้ดผลิตภัณฑ์

การจัดรูปแบบตัวเลขในแผนภูมิ วิธีที่ตัวเลขถูกจัดรูปแบบในแผ่นข้อมูลกำหนดวิธีที่ค่าจะปรากฏในแผนภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขบนแกนค่าจะถูกจัดรูปแบบด้วยวิธีเดียวกับเซลล์ซ้ายบนในช่วงของข้อมูลที่นำมาสร้างแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลขในแผนภูมิของคุณได้โดยไม่ขึ้นกับการจัดรูปแบบตัวเลขของแผ่นข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเซลล์หรือรายการในแผนภูมิ

สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

?

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×