การเปลี่ยนวิธีการแสดงรูปภาพ อักษรศิลป์ และวัตถุ OLE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก รูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบ การแสดงรูปภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณในขณะที่ปรับขนาด และขยายได้อย่างรวดเร็วจะถูกเลือก Microsoft Publisher พิมพ์รูปภาพอักษรศิลป์ หรือวัตถุ OLE ที่มีความละเอียดของพวกเขาต้นฉบับ ถ้าคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณในขณะที่ซ่อนรูปภาพจะถูกเลือก Publisher ถามว่า คุณต้องการพิมพ์รูปภาพ คลิกใช่เพื่อดำเนินต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×