การเปลี่ยนวิธีการลงจุดข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนการวางตำแหน่งและการวางแนวแผ่นข้อมูลของชุดข้อมูลในแผนภูมิได้ ลำดับที่ Microsoft Graph ลงจุดข้อมูลในแผนภูมิถูกกำหนดโดยลำดับของข้อมูลในแผ่นข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

การลงจุดชุดข้อมูลจากแถวแผ่นข้อมูลแทนคอลัมน์ และจากคอลัมน์แทนแถวแผ่นข้อมูล

การลงจุดชุดข้อมูลตามแกนค่าทุติยภูมิในแผนภูมิสองมิติ

การกลับลำดับการลงจุดของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

การควบคุมวิธีลงจุดเซลล์ว่าง

การเปลี่ยนว่าแถวใดจะมีค่าแกน x สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย)

?

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×