การเปลี่ยนวิธีการลงจุดข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนการวางตำแหน่งและการวางแนวแผ่นข้อมูลของชุดข้อมูลในแผนภูมิได้ ลำดับที่ Microsoft Graph ลงจุดข้อมูลในแผนภูมิถูกกำหนดโดยลำดับของข้อมูลในแผ่นข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

จุดข้อมูลชุดข้อมูลจากแผ่นข้อมูลแถวแทนคอลัมน์ และในทางกลับกัน

จุดข้อมูลชุดข้อมูลตามแกนทุติยภูมิในแผนภูมิ 2 มิติ

ย้อนกลับลำดับของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

ควบคุมวิธีเซลล์ว่างถูกลงจุด

เปลี่ยนแถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าแกน x สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย)

?

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×