การเปลี่ยนวิธีการลงจุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนการวางตำแหน่งและการวางแนวแผ่นข้อมูลของชุดข้อมูลในแผนภูมิได้ ลำดับที่ Microsoft Graph ลงจุดข้อมูลในแผนภูมิถูกกำหนดโดยลำดับของข้อมูลในแผ่นข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

จุดข้อมูลชุดข้อมูลจากแผ่นข้อมูลแถวแทนคอลัมน์ และในทางกลับกัน

จุดข้อมูลชุดข้อมูลตามแกนทุติยภูมิในแผนภูมิ 2 มิติ

ย้อนกลับลำดับของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

ควบคุมวิธีเซลล์ว่างถูกลงจุด

เปลี่ยนแถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าแกน x สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย)

?

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×