การเปลี่ยนลำดับแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อกรอกฟอร์ม ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้แป้นพิมพ์แทนเมาส์เพื่อย้ายจากเขตข้อมูลหนึ่งไปยังอีกเขตข้อมูลหนึ่ง ดังนั้น สิ่งที่สำคัญก็คือตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มจะต้องมีลำดับของแท็บเชิงตรรกะ

ตามค่าเริ่มต้น ลำดับแท็บในเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ด้านการ right จากบนลงล่าง เช่นเดียวกับที่อยู่บนเว็บเพจ ในบางกรณี คุณอาจต้องการเปลี่ยนลำดับแท็บเริ่มต้นสำหรับเทมเพลฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุในลำดับแท็บแบบกำหนดเองสำหรับการตารางเสริมแถว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถไปยังคอลัมน์โดยคอลัมน์ มากกว่าแถวตามแถว

  1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับแท็บ แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม ตัวอย่าง เพื่อเปิดคุณสมบัติของตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกขวาตัวควบคุม แล้ว คลิ กคุณสมบัติของกล่องข้อความ

  2. คลิกแท็บ ขั้นสูง

  3. ในกล่องแท็บดัชนี ใส่สิ่งอื่นนอกเหนือจาก 0 ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่า ผู้ใช้ไปยังตัวควบคุมนี้เป็นครั้งแรกที่จะกดแป้น TAB ใส่1

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับแท็บสำหรับตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3

  5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

หมายเหตุ: 

  • การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดบนเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ตัวควบคุม ด้วย 1 ในกล่องแท็บดัชนี คือเยี่ยมชมมาแล้วขั้นแรกเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB ตัวควบคุม ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี เยี่ยมชมที่สอง และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุม ด้วย 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ เมื่อต้องการข้ามตัวควบคุมที่มีในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

  • การเปลี่ยนการตั้งค่าดัชนีแท็บจะไม่เปลี่ยนลำดับที่คุณย้ายผ่านตัวควบคุมในโหมดออกแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×