การเปลี่ยนลำดับการลงจุดของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับแสดงแกน คุณสามารถย้อนกลับลำดับที่ประเภทจะลงจุดหรือค่าตามแนวแกนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในแผนภูมิสามมิติที่มีแบบแกนลึก คุณสามารถย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูลชุดเดียวเพื่อให้แสดงข้อมูลสามมิติขนาดใหญ่บล็อกมีขนาดเล็กกว่า

คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ย้อนกลับลำดับของค่าในแผนภูมิหรือประเภท

ย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ

เปลี่ยนลำดับของชุดข้อมูลในแผนภูมิ

ย้อนกลับลำดับการลงจุดของประเภทหรือค่าในแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการลงจุดของประเภท ให้คลิกแกนนอน (ประเภท)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการลงจุดของค่า ให้คลิกแกนตั้ง (ค่า)

  คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนที่คุณต้องการจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

  2. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในประเภท ตัวเลือกแกน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับประเภท ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • สำหรับค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าในลำดับย้อนกลับ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถย้อนกลับลำดับการลงจุดของค่าในแผนภูมิเรดาร์

ด้านบนของหน้า

ย้อนกลับลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของชุดข้อมูลชุดเดียวเพื่อให้แสดงข้อมูลสามมิติขนาดใหญ่บล็อกมีขนาดเล็กกว่า

แผนภูมิสามมิติแสดงในลำดับย้อนกลับ
แผนภูมิสามมิติที่ มีชุดข้อมูลที่จะแสดงตามลำดับย้อนกลับ
 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกแกนลึก หรือ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

  2. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในประเภท ตัวเลือกแกน ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชุดข้อมูลในลำดับย้อนกลับ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลในแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับของชุดข้อมูล ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

 2. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มข้อมูล คลิกเลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ในกล่องรายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับของ

 4. คลิกลูกศรเลื่อนขึ้น หรือย้ายลง เพื่อย้ายชุดข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×