การเปลี่ยนลำดับการลงจุดของประเภท ค่า หรือชุดข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการลงจุดแสดงแกนคุณสามารถย้อนกลับลำดับของประเภทหรือค่าที่ถูกพล็อตตามแกนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในแผนภูมิสามมิติที่มีแกนความลึกคุณสามารถย้อนกลับลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลเพื่อให้ตัวทำเครื่องหมายข้อมูลสามมิติขนาดใหญ่ไม่บล็อกข้อมูลที่มีขนาดเล็ก

คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับของชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิได้อีกด้วย

คุณต้องการทำอะไร

การย้อนกลับลำดับการพล็อตของประเภทหรือค่าในแผนภูมิ

การย้อนกลับลำดับการพล็อตของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ

เปลี่ยนลำดับการพล็อตของชุดข้อมูลในแผนภูมิ

การย้อนกลับลำดับการพล็อตของประเภทหรือค่าในแผนภูมิ

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการพล็อตของประเภทให้คลิกที่แกนแนวนอน (ประเภท)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการลงจุดของค่าให้คลิกที่แกนแนวตั้ง (ค่า)

  นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนที่คุณต้องการจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิได้ดังนี้

  1. คลิกแผนภูมิ ซึ่งจะแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

  2. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิบนแท็บรูปแบบในกลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิจากนั้นคลิกที่องค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในประเภทตัวเลือกแกนให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับประเภทให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • สำหรับค่าให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายค่าในลำดับย้อนกลับ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถย้อนกลับลำดับการพล็อตของค่าในแผนภูมิเรดาร์ได้

ด้านบนของหน้า

การย้อนกลับลำดับการพล็อตของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการลงจุดของชุดข้อมูลเพื่อให้เครื่องหมายข้อมูลสามมิติขนาดใหญ่ไม่ได้บล็อกข้อมูลที่มีขนาดเล็กลง

แผนภูมิสามมิติแสดงในลำดับย้อนกลับ

รูป: แผนภูมิสามมิติที่มีชุดข้อมูลที่แสดงในลำดับย้อนกลับ

 1. บนแผนภูมิให้คลิกที่แกนความลึกหรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิให้ทำดังนี้

  1. คลิกแผนภูมิ ซึ่งจะแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

  2. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิบนแท็บรูปแบบในกลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิจากนั้นคลิกที่องค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในประเภทตัวเลือกแกนภายใต้ตัวเลือกแกนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายชุดข้อมูลในลำดับย้อนกลับ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการพล็อตของชุดข้อมูลในแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการพล็อตของชุดข้อมูล ซึ่งจะแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

 2. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิบนแท็บออกแบบในกลุ่มข้อมูลให้คลิกเลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูลในกล่องรายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับ

 4. คลิกลูกศรย้ายขึ้นหรือย้ายลงเพื่อย้ายชุดข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×