การเปลี่ยนลายเซ็นอีเมล

การเปลี่ยนลายเซ็นอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใหม่ (ขอแสดงความยินดีด้วย!) หรือการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลายเซ็นข้อความอีเมลของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > ลายเซ็น

  2. คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่อง แก้ไขลายเซ็น

เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไขในกล่อง ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นอีเมลหรือถ้าคุณยังไม่ได้สร้างลาย ดูเพิ่มลายเซ็นข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×