การเปลี่ยนลักษณะ ตำแหน่ง หรือการทำงานของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ สี และขนาดของหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในงานนำเสนอของคุณMicrosoft PowerPoint 2010 คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นจาก เพิ่ม หรือลดการเยื้อง และเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความ

PowerPoint ไม่สนับสนุนรายการลำดับเลขแบบทศนิยม

หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในสไลด์ของคุณ ดูเพิ่มสัญลักษณ์หรือตัวเลขเป็นข้อความ เมื่อต้องการปรับการเยื้องในรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขที่ปรากฏบนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ดูปรับการเยื้องในรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ถ้าคุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขบนหลายสไลด์ ดูสร้าง หรือกำหนดต้นแบบสไลด์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น

เปลี่ยนลักษณะของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหนึ่งๆ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหลายรายการ ให้เลือกข้อความในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรบนแท็บแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ปุ่ม แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  ปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ในกลุ่ม ย่อหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์ หรือลำดับเลข บนแท็บลำดับเลข หรือแท็บBulleted คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 5. เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ บนแท็บBulleted คลิกรูปภาพ และเลื่อนเพื่อค้นหาเป็นไอคอนรูปภาพที่คุณต้องการใช้แล้ว

 6. เมื่อต้องการเพิ่มอักขระจากรายการสัญลักษณ์Bulleted หรือลำดับเลข แท็บ บนแท็บBulleted คลิกกำหนดเอง คลิกสัญลักษณ์ ทางแล้ว คลิกตกลง คุณสามารถนำสัญลักษณ์ลงในสไลด์ของคุณจากรายการสไตล์

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข บนแท็บBulleted หรือแท็บลำดับเลข คลิกสี ทางแล้ว เลือกสี

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับข้อความของคุณ บนแท็บBulleted หรือแท็บลำดับเลข คลิกขนาด แล้ว ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์

 9. เมื่อต้องการแปลงเป็นกราฟิก SmartArtบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า รายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขที่มีอยู่แล้วคลิกแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการเยื้อง หรือระยะห่างระหว่างข้อความและจุด

 • เมื่อต้องการสร้างรายการ (ย่อย) มีการเยื้องภายในรายการ วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กเพิ่มระดับรายการ

  ปุ่ม ลดระดับรายการ และ เพิ่มระดับรายการ

  1. ลดระดับรายการ (เยื้อง)

  2. เพิ่มระดับรายการ (เยื้อง)

 • เมื่อต้องการย้ายข้อความกลับไประดับน้อยมีการเยื้องในรายการ วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กลดระดับรายการ

 • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความในบรรทัด วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความ เมื่อต้องการดูไม้บรรทัด บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง คลิกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด บนไม้บรรทัด คลิกกั้นหน้าลอย (ดังที่แสดงไว้ในไดอะแกรมด้านล่าง) และลากไปยัง space ข้อความจากหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  หมายเหตุ: มีเครื่องหมายต่างกันสามที่ปรากฏอยู่บนไม้บรรทัดเพื่อระบุการย่อหน้าที่กำหนดไว้สำหรับกล่องข้อความ

  ตัวทำเครื่องหมายการเยื้อง

  1. แรกเยื้องบรรทัดระบุตำแหน่งของอักขระตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่แท้จริง ถ้าไม่เป็นย่อหน้าหัวข้อย่อย แล้วบ่งชี้ตำแหน่งของบรรทัดแรกของข้อความ

  2. ซ้ายเยื้องปรับบรรทัดแรกและเครื่องหมายการเยื้องกั้นหน้า และรักษาระยะห่างของพวกเขาแบบสัมพัทธ์

  3 กั้นหน้าลอยบ่งชี้ตำแหน่งของบรรทัดข้อความจริง ถ้าไม่เป็นย่อหน้าหัวข้อย่อย แล้วบ่งชี้ตำแหน่งของบรรทัดที่สอง (และบรรทัดที่ตามมา) ของข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×