การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของเว็บเพจ คุณสามารถกำหนดค่า Web Part ได้หลายวิธี จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part โดยใช้เพจการบำรุงรักษา Web Part คุณสามารถกำหนดค่า Web Part เองเพิ่มเติมได้โดยการใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่น Microsoft SharePoint Designer 2010

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Web Part ใน SharePoint ดูภาพรวมของ Web Part ที่พร้อมใช้งานใน SharePoint Foundation 2010และWeb Part สำหรับมุมมองและฟอร์มใน SharePoint Designer 2010

ในบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ

เปิด และใช้หน้าบำรุงรักษาของ Web Part

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

ลักษณะที่ปรากฏ

เค้าโครง

ขั้นสูง

เปลี่ยนคุณสมบัติของ Web Part โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ของ Web Part ได้ด้วยการกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติของ Web Part โดย Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกัน ซึ่งให้คุณสามารถระบุแอตทริบิวต์สำหรับลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ Web Part ยังสามารถมีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่นำไปใช้เฉพาะกับ Web Part ดังกล่าวเท่านั้น

 1. บนการกระทำในไซต์เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิแก้ไขหน้า

 2. ชี้ไป Web Part คลิกลูกศร แล้ว คลิกแก้ไข Web Part.

 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part จะปรากฏในบานหน้าต่างเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติทั่วไปที่คุณสามารถเปลี่ยนได้อาจรวมไปถึงชื่อ ขนาด และพารามิเตอร์เค้าโครงอื่นของ Web Part คุณสมบัติแบบกำหนดเองคือการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงกับ Web Part ที่กำหนด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคล นักพัฒนาแอ Web Part อาจมีข้อจำกัดที่คุณสมบัติแบบกำหนดเองคุณสามารถเปลี่ยน Web Part นั้น

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ คลิกตกลง เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยไม่ต้องปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ คลิกนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

การเปิดและใช้เพจการบำรุงรักษา Web Part

ถ้าคุณประสบปัญหากับ Web Part หรือการเชื่อมต่อ Web Part บนเพจ คุณสามารถใช้ เพจการบำรุงรักษา Web Part เพื่อช่วยแยกแยะและแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใช้ เพจการบำรุงรักษา Web Part

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Web Part หรือการเชื่อมต่อ Web Part ใดเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาบนเพจของ Web Part ของคุณ คุณก็ควรจะทำงานทีละขั้นตอน ด้วยการปิด Web Part ทีละหนึ่ง Web Part แล้วไล่ดูส่วนต่างๆ ของเพจของ Web Part (คลิก กลับไปยังเพจของ Web Part ของฉัน) เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง หลังจากที่คุณระบุ Web Part ที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าใหม่หรือลบทิ้งก็ได้

 1. เปิดไลบรารีเอกสารที่มีเพจ

 2. ชี้ไปชื่อของหน้า คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไขคุณสมบัติ

 3. คลิก เปิดเพจของ Web Part ในมุมมองการบำรุงรักษา เพื่อแสดงเพจ 'การบำรุงรักษา Web Part'

  หมายเหตุ: ถึงหน้าบำรุงรักษา Web Part สำหรับหน้าที่ไม่ถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร เช่นโฮมเพจของไซต์ ผนวกเนื้อหา = 1ไปยังจุดสิ้นสุดของ URL ของหน้า

 4. ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในมุมมองที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณต้องการสลับมุมมอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคลและคุณต้องการสลับไปยังมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ให้คลิก สลับไปยังมุมมองที่ใช้ร่วมกัน

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองที่ใช้ร่วมกันและคุณต้องการสลับไปยังมุมมองส่วนบุคคล ให้คลิก สลับไปยังมุมมองส่วนบุคคล

 5. เลือก Web Part อย่างน้อยหนึ่ง Web Part แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้าย Web Part ไปยังแกลเลอรีหน้า Web Part คลิปิด การ

  • เมื่อต้องการเอาค่าคุณสมบัติส่วนบุคคลออก และเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าคุณสมบัติที่ใช้ร่วมกันของ Web Part ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่จะมีการตั้งค่า Web Part ใหม่

  • เมื่อต้องการลบ Web Part ออกจากเพจอย่างถาวร ให้คลิก ลบ คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่จะมีการลบ Web Part

   หมายเหตุ: ถ้าคุณสมบัติอนุญาตให้แก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล ถูกเลือก Web Part อาจถูกลบออกในมุมมองที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

 6. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก กลับไปยังเพจของ Web Part

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้หน้าบำรุงรักษาของ Web Part เมื่อต้องการปิด ตั้งค่า หรือลบ Web Part คง (นั่นคือ Web Part นอกโซน Web Part)

  เมื่อต้องการคง Web Part แบบคงที่ไว้ คุณจะต้องใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ SharePoint

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูงอื่นๆ

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วนขั้นสูงในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part เฉพาะเจาะจง Web part สำหรับนักพัฒนาอาจเลือกไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่ง หรืออาจเลือกที่จะสร้าง และแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ด้านล่างในส่วนลักษณะที่ปรากฏเค้าโครงและขั้นสูงของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ลักษณะที่ปรากฏ

ลักษณะที่ปรากฏ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

กว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่า Web Part ทั้งหมดปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น สถานะของกรอบถูกตั้งค่าเป็นปกติและ Web Part ทั้งหมดปรากฏขึ้น แถบชื่อเรื่องปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าสถานะเป็นย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

เค้าโครง

เค้าโครง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่า Web part สำหรับมุมมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าได้หรือไม่ ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Web Part จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย(ซ่อน)ผนวกไปยังชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา

โซน

ระบุโซนบน เพจของ Web Part ที่ Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่าของ 0 หมายถึงว่า Web Part จะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่าของ 1 หมายถึงว่า Web Part จะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างเปล่าที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซนเป็น0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองที่ด้านล่างของโซน ดัชนีโซนนั้นเป็น1 เมื่อต้องการย้าย Web Part สองไปยังด้านบนของโซน พิมพ์0แล้ว พิมพ์1สำหรับ Web part สำหรับตัวแรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นสูง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่า Web Part สามารถย่อเล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจาก เพจของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้ซ่อน

ระบุว่าจะซ่อน Web Part หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ ได้หรือไม่

อนุญาตให้แก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุ คำแนะนำบนหน้าจอ ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part หรือไม่ ข้อมูลวิธีใช้จะปรากฏในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่งช่วยบนเมนู Web Part นั้น

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์ที่มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับไปยังเว็บเพจ

 • ชนิด เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์ที่มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับไปยังหน้าเว็บ นี่คือค่าเริ่มต้น

 • นำทาง เปิดเว็บเพในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ:  แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อวิธีใช้ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

นำเข้าข้อผิดพลาด

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×