การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายขีดและการวางป้ายชื่อบนแกน

  1. คลิกแกนที่มีเครื่องหมายขีดและป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แกนที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ลวดลาย

  3. ภายใต้ ชนิดเครื่องหมายขีด และ ป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกน ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายขีดหลักหรือเครื่องหมายขีดรอง หรือเมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายขีดทั้งสองชนิด ให้คลิก ไม่มี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×