การเปลี่ยนลักษณะที่ข้อความต้นฉบับปรากฏในการตอบกลับและการส่งต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล ข้อความต้นฉบับจะถูกรวมอยู่ด้านล่างข้อความใหม่

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รวมข้อความต้นฉบับ รวมข้อความต้นฉบับเป็นสิ่งที่แนบมา หรือเปลี่ยนลักษณะที่ข้อความต้นฉบับปรากฏโดยใช้การเยื้องหรือการเยื้องที่นำหน้าด้วยเส้นแนวตั้ง

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก จดหมาย

  4. ภายใต้ ตอบกลับและส่งต่อ สำหรับ เมื่อตอบกลับข้อความ หรือ เมื่อส่งต่อข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

ลักษณะที่ปรากฏ

คลิก

รวมภาพประกอบข้อความต้นฉบับ

รวมข้อความต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น)

เยื้องภาพประกอบข้อความต้นฉบับ

รวมและเยื้องข้อความต้นฉบับ

นำหน้าทุกบรรทัดของภาพประกอบข้อความต้นฉบับ

นำหน้าแต่ละบรรทัดของข้อความต้นฉบับ

แนบภาพประกอบข้อความต้นฉบับ

แนบข้อความต้นฉบับ

ไม่รวมภาพประกอบข้อความต้นฉบับ

ไม่รวมข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อส่งต่อข้อความต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×