การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนลักษณะ เส้นขอบ หรือสีของตารางในงานนำเสนอของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถนำไปใช้ หรือล้างสไตล์ของตาราง (หรือสไตล์ด่วน), ลบรายการจากการเปลี่ยนแปลงเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ เส้นขอบของตาราง หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) คือการผสมผสานตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการผสมสีที่ได้มาจากสีของธีมของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้ามาจะนำลักษณะตารางมาใช้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการนำสไตล์ตารางใหม่ หรือแตกต่างกันไปใช้

 2. เลือกตัวเครื่องมือตาราง / ออก แท็บบน ribbon จากนั้น เลือกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติมของตาราง คลิกการลูกศรดรอปดาวน์ ปุ่ม เพิ่มเติม ที่เพิ่มเติม ทางด้านขวาของแกลเลอรีสไตล์ตาราง

  แสดงสไตล์ตารางใน PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในตาราง ไปหน้าแรก >ฟอนต์ หรือคลิกตาราง จากนั้น เลือกตัวเครื่องมือตาราง / ออก tab และเลือกสไตล์อักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการเอาสไตล์ตาราง เลือกเครื่องมือตาราง / ออก แท็บบน ribbon จากนั้นเลือกการลูกศรดรอปดาวน์ ปุ่ม เพิ่มเติม ที่เพิ่มเติม ทางด้านขวาของแกลเลอรีสไตล์ตาราง และเลือกล้างตาราง ที่ด้านล่าง

 1. เลือกตัวเครื่องมือตาราง / ออก แท็บบน ribbon ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นยางลบแอ ยางลบที่ใช้วาดตาราง

 2. คลิกบรรทัดที่คุณต้องการลบเพื่อเอาออก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกภายนอกตาราง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ (หรือเปลี่ยนสีเส้นขอบของ)

 2. เลือกตัวเครื่องมือตาราง / ออก แท็บบน ribbon เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกลุ่มวาดเส้นขอบ:

  • ใช้สีปากกา เพื่อเปลี่ยนสีของเส้นขอบ

   ถ้าคุณต้องการให้ตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกเส้นขอบสีเพิ่มเติม แล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน จะถูกอัปเดถ้า คุณ เปลี่ยนแปลงเอกสารธีม เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • ใช้น้ำหนักปากกา เพื่อเปลี่ยนแปลงความหนาของเส้นขอบ

  • ใช้ลักษณะปากกา เพื่อเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบ

 3. เมื่อต้องการนำสี น้ำหนัก หรือลักษณะเส้นที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในขณะที่ตัวชี้ยังคงลักษณะแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ไปที่เครื่องมือตาราง >ออกแบบ > สไตล์ตาราง >เส้นขอบ แล้ว คลิกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ยางลบ เมื่อต้องการลบเส้นขอบระหว่างเซลล์ตาราง ภายใต้ออกแบบ >เครื่องมือตาราง ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ หรือกดค้าง Shift ในขณะที่ตัวชี้แบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง แล้ว คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการลบออก

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับทั้งตารางได้ สีพื้นหลังจะปรากฏอยู่ใต้สีเติมใดๆ ที่นำมาใช้กับเซลล์ตาราง

 1. คลิกเซลล์ในตาราง

 2. ไปที่เครื่องมือตาราง >ออกแบบนั้น ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการแรเงา แล้ว ชี้ไปที่พื้นหลังของตาราง

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในรายการ สีของชุดรูปแบบ ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนลักษณะ เส้นขอบ หรือสีของตารางในงานนำเสนอของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถนำไปใช้ หรือล้างสไตล์ของตาราง (หรือสไตล์ด่วน), ลบรายการจากการเปลี่ยนแปลงเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ เส้นขอบของตาราง หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

สไตล์ตาราง (หรือสไตล์ด่วน) เป็นชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ รวมถึงชุดสีที่ได้มาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำสไตล์ตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปภาพขนาดย่อของสไตล์ตารางจะปรากฏในแกลเลอรี สไตล์ด่วน ในกลุ่ม สไตล์ตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

รูปขนาดย่อของลักษณะตาราง
รูปขนาดย่อของลักษณะตาราง
 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะตารางใหม่หรือลักษณะตารางอื่นไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ข้อความในตารางจะไม่ปรากฏบนแท็บ เค้าร่าง (ในบานหน้าต่างด้านซ้ายสุดในหน้าต่างโปรแกรม ในมุมมองปกติ) เฉพาะข้อความในข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ เท่านั้นที่จะปรากฏบนแท็บ เค้าโครง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความในเซลล์ตารางหรือทั้งตาราง ให้เลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร หรือตัวเลือกภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

 • เมื่อต้องการเอาสไตล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กล้างตาราง

 1. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะ เครื่องมือวาด ใช้งานอยู่

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นยางลบแอ ยางลบที่ใช้วาดตาราง

 2. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ

 3. เมื่อคุณลบเส้นเสร็จแล้ว คลิกภายนอกตาราง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องเปลี่ยนสีของเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีปากกา แล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีมให้คลิก สีเส้นขอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก น้ำหนักปากกา แล้วคลิกความหนาของเส้นที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลักษณะปากกา แล้วคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการนำสี น้ำหนัก หรือลักษณะเส้นที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในขณะที่ตัวชี้ยังคงลักษณะแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกเส้นขอบ แล้ว คลิกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ยางลบ เมื่อต้องการลบเส้นขอบระหว่างเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ หรือกด และกด SHIFT ในขณะที่ตัวชี้แบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง นั้นแล้ว คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับตารางทั้งหมด สีพื้นหลังปรากฏขึ้นใต้สีเติมใด ๆ ที่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ตาราง

 1. คลิกเซลล์ในตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาก การแรเงา แล้วชี้ไปที่ พื้นหลังตาราง

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในรายการ สีของชุดรูปแบบ ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนลักษณะ เส้นขอบ หรือสีของตารางในงานนำเสนอของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถนำไปใช้ หรือล้างสไตล์ของตาราง (หรือสไตล์ด่วน), ลบรายการจากการเปลี่ยนแปลงเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ เส้นขอบของตาราง หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแจกจ่ายข้อมูลในเซลล์ตาราง รวมถึงการแยกเซลล์ และการผสานเซลล์ ดูที่การเพิ่ม หรือลบแถวตาราง คอลัมน์ หรือเซลล์

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

สไตล์ตาราง (หรือสไตล์ด่วน) เป็นชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ รวมถึงชุดสีที่ได้มาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำสไตล์ตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปภาพขนาดย่อของสไตล์ตารางจะปรากฏในแกลเลอรี สไตล์ด่วน ในกลุ่ม สไตล์ตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำสไตล์ตารางอื่นไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  เมื่อต้องการยกเลิกเลือกค่าเริ่มต้นหรือสไตล์ตารางอื่น คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กล้างตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้สไตล์ตาราง สไตล์ตารางเริ่มต้นสำหรับตารางใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้าง คลิกขวาสไตล์ของตาราง ทางแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถนำสไตล์ตารางเพื่อระบุส่วนของตารางของคุณ ด้วยการเลือกตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตารางสำหรับ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องการเน้นแถวแรกของตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวส่วนหัว

  • เมื่อต้องการเน้นแถวสุดท้ายของตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวผลรวม

  • เมื่อต้องการให้ลายแถวแบบสลับ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวที่เป็นแถบสี

  • เมื่อต้องการเน้นคอลัมน์แรกของตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายคอลัมน์แรก

  • เมื่อต้องการเน้นคอลัมน์สุดท้ายของตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายคอลัมน์สุดท้าย

  • เมื่อต้องการให้คอลัมน์ลายแบบสลับ เลือกกล่องกาเครื่องหมายคอลัมน์ที่เป็นแถบสี

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องเปลี่ยนสีของเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีปากกา แล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีมให้คลิก สีเส้นขอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก น้ำหนักปากกา แล้วคลิกความหนาของเส้นที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลักษณะปากกา แล้วคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการนำสี น้ำหนัก หรือลักษณะเส้นที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในขณะที่ตัวชี้ยังคงลักษณะแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ยางลบ เมื่อต้องการลบเส้นขอบระหว่างเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ หรือกด และกด SHIFT ในขณะที่ตัวชี้แบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง นั้นแล้ว คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

สีเติมรูปอยู่ภายในเซลล์ เมื่อคุณเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีของเซลล์ตาราง คุณยังสามารถเพิ่มรูปพื้นผิว ภาพ หรือไล่ระดับสีเพื่อเติม การไล่ระดับสีคือ ความคืบหน้าทีละส่วนของสีและการแรเงา ปกติ จากสีหนึ่งไปยังอีกสี หรือแรเงาหนึ่งไปยังอีกระดับสีเดียวกัน

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการแรเงา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้อง การเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพเป็นการเติมเอฟเฟ็กต์ นั้นจะถูกปรับขนาดให้พอดีกับเซลล์ และอาจถูกผิดเพี้ยน เมื่อต้องการขจัดบิดเบี้ยว คุณสามารถปรับขนาดเซลล์หรือตาราง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับตารางทั้งหมด สีพื้นหลังปรากฏขึ้นใต้สีเติมใด ๆ ที่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ตาราง

 1. คลิกเซลล์ในตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาก การแรเงา แล้วชี้ไปที่ พื้นหลังตาราง

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์สะท้อน และเงา สามารถนำไปใช้เฉพาะกับตารางทั้งหมด ไม่ไปยังเซลล์ตารางแต่ละรายการ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ไปยังบางส่วนของเซลล์ตาราง เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  • เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ไปยังเซลล์ตารางทั้งหมด คลิกขวาเซลล์ตาราง แล้ว คลิ กตารางที่เลือก บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกเอฟเฟ็กต์

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

 3. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบ ชี้ไปที่ยกนูนเซลล์ จากนั้น เลือกยกนูนที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกเอฟเฟ็กต์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ชี้ไปที่เงา จากนั้น เลือกแบบเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการสะท้อน ชี้ไปที่การสะท้อน จากนั้น เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตาราง คลิกขวาเซลล์ตาราง แล้ว คลิ กตารางที่เลือก บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนของตาราง เลือกเซลล์ที่คุณต้องการลบสีเติมจาก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกการแรเงา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบสีเติม รูปภาพ หรือพื้นผิว คลิกไม่เติม

  • เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีไม่มี

  • เมื่อต้องการลบการเติมพื้นหลังของตาราง ชี้ไปที่พื้นหลังของตาราง แล้ว คลิ กไม่เติม

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตาราง คลิกขวาเซลล์ตาราง แล้ว คลิ กตารางที่เลือก บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนของตาราง เลือกเซลล์ที่คุณต้องการลบสีเติมจาก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกเอฟเฟ็กต์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบขอบจากเซลล์ตารางหรือตาราง ชี้ไปที่ยกนูนเซลล์ แล้ว คลิ กไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบเงาจากตาราง ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากตาราง ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิ กไม่มีการสะท้อน

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในเซลล์ตารางหรือตารางทั้งหมด เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้เครื่องมือตาราง จากกลุ่มการออกแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ หรือ บน แท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนสไตล์หรือสีลงในตารางในงานนำเสนอของคุณ

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) คือการผสมผสานตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการผสมสีที่ได้มาจากสีของธีมของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้ามาจะนำลักษณะตารางมาใช้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการนำสไตล์ไปใช้

 2. เลือกตัวเครื่องมือตาราง / ออก แท็บบน ribbon จากนั้น เลือกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติมของตาราง คลิกการลูกศรดรอปดาวน์ ลูกศรเพิ่มเติม ที่เพิ่มเติม ทางด้านขวาของแกลเลอรีสไตล์ตาราง

  เลือกลูกศรเพิ่มเติมดรอปดาวน์เพื่อเปิดแกลเลอรีสไตล์ตารางทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในตาราง ไปแท็บหน้าแรก บนแถบเครื่องมือ และใช้ตัวเลือกในกลุ่มฟอนต์

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกส่วนของตาราง

 2. เลือกตัวเครื่องมือตาราง / ออก แท็บบน ribbon

 3. เลือกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติม ทางด้านขวาของแกลเลอรีสไตล์ตาราง:

  เลือกลูกศรเพิ่มเติมดรอปดาวน์เพื่อเปิดแกลเลอรีสไตล์ตารางทั้งหมด
 4. ที่ด้านล่างสุดของแกลเลอรีที่เปิดขึ้นมา เลือกล้างตาราง:

  เอาสไตล์ตาราง โดยใช้คำสั่งล้างตาราง

คุณสามารถเพิ่มสไตล์แรเงา โดยใช้กลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง บนด้านเครื่องมือตาราง / ออก บน ribbon ได้

คุณสามารถเพิ่มสไตล์แรเงาไปบางแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แถวส่วนหัว

การแรเงาแถวบนสุด ส่วนหัวของคอลัมน์ไหน ว่าเสร็จแล้วในตารางนี้มืดลง

แถวผลรวม

การแรเงาแถวล่าง ซึ่งแสดงผลรวมคอลัมน์มืดลง

แถวที่เป็นแถบสี

ใช้แบบสลับแรเงาสีจางกว่า และเข้มขึ้นของแถวตาราง ตามที่ใช้ในตารางนี้

คอลัมน์แรก

การแรเงาของคอลัมน์ในตารางแรกมืดลง

คอลัมน์สุดท้าย

การแรเงาของตารางคอลัมน์สุดท้ายมืดลง

คอลัมน์ที่เป็นแถบสี

ใช้แบบสลับแรเงาสีจางกว่า และเข้มกว่าคอลัมน์ของตาราง

คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนการแรเงาเซลล์แต่ละเซลล์หรือเซลล์ที่เลือก

 1. เลือกเซลล์หรือเซลล์ในตาราง

 2. ไปที่เครื่องมือตาราง >ออกแบบบนแถบเครื่องมือ และเปิดเมนูแรเงาเซลล์ ของสี

 3. เลือกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกไม่มีสี เลือกไม่เติม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×