การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ เส้นขอบ หรือสีของตารางในงานนำเสนอของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้หรือล้างลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน), ลบเส้นออกจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์, เปลี่ยนแปลงเส้นขอบของตาราง, หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตารางได้

ในบทความนี้

นำสไตล์ตาราง

เอาสไตล์ตาราง

ลบเส้นจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง

นำสไตล์ตาราง

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) คือการผสมผสานตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการผสมสีที่ได้มาจากสีของธีมของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้ามาจะนำลักษณะตารางมาใช้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการนำสไตล์ตารางใหม่ หรือแตกต่างกันไปใช้

 2. ไปที่การออกแบบ >สไตล์ตาราง และคลิกลักษณะตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติมของตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  แสดงสไตล์ตารางใน PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในตาราง ไปหน้าแรก >ฟอนต์ หรือคลิกตารางแล้ว ไปที่การออกแบบ >เครื่องมือตาราง >สไตล์อักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

เอาสไตล์ตารางออก

เมื่อต้องการเอาสไตล์ตาราง ไปที่ออกแบบ >เครื่องมือตาราง >เพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิกล้างตาราง

ลบเส้นจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

 1. ไปที่การออกแบบ >เครื่องมือตาราง ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นยางลบแอ ยางลบที่ใช้วาดตาราง

 2. คลิกบรรทัดที่คุณต้องการลบเพื่อเอาออก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกภายนอกตาราง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ (หรือเปลี่ยนสีเส้นขอบของ)

 2. ไปที่การออกแบบ >เครื่องมือตาราง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกลุ่มวาดเส้นขอบ:

  • ใช้สีปากกา เพื่อเปลี่ยนสีของเส้นขอบ

   ถ้าคุณต้องการตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกเส้นขอบสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม

  • ใช้น้ำหนักปากกา เพื่อเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นขอบ

  • ใช้ลักษณะปากกา เพื่อเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบ

 3. เมื่อต้องการนำสี น้ำหนัก หรือลักษณะเส้นที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ขณะที่ตัวชี้ยังคงลักษณะแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ไปที่การออกแบบ >เครื่องมือตาราง >สไตล์ตาราง >เส้นขอบ แล้ว คลิกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ยางลบ เมื่อต้องการลบเส้นขอบระหว่างเซลล์ตาราง ภายใต้ออกแบบ >เครื่องมือตาราง ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ หรือกดค้าง SHIFT ในขณะที่ตัวชี้แบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง แล้ว คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการลบออก

ด้านบนสุดของหน้า

เพิ่ม หรือเปลี่ยนพื้นหลังของตาราง

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับทั้งตารางได้ สีพื้นหลังจะปรากฏอยู่ใต้สีเติมใดๆ ที่นำมาใช้กับเซลล์ตาราง

 1. คลิกเซลล์ในตาราง

 2. ไปที่การออกแบบ >เครื่องมือตาราง นั้น ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการแรเงา แล้ว ชี้ไปที่พื้นหลังของตาราง

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในรายการ สีของชุดรูปแบบ ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนสุดของหน้า

ในบทความนี้

นำสไตล์ตาราง อื่น

ล้างลักษณะออกจากตาราง

ลบเส้นจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลบ แถวหรือคอลัมน์ดูเพิ่ม หรือลบตารางแถว และคอลัมน์ เมื่อต้องการผสาน แยก หรือลบเซลล์ ดูผสาน แยก หรือลบเซลล์ตาราง

นำสไตล์ตาราง อื่น

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) เป็นการรวมกันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมทั้งการรวมสีซึ่งได้รับมาจากสีของธีมของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำลักษณะตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปขนาดย่อของลักษณะตารางจะปรากฏในแกลเลอรี ลักษณะด่วน ในกลุ่ม ลักษณะตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อ ลักษณะด่วน คุณจะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะด่วนมีผลกระทบต่อตารางของคุณอย่างไร

รูปขนาดย่อของลักษณะตาราง
รูปขนาดย่อของลักษณะตาราง
 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะตารางใหม่หรือลักษณะตารางอื่นไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ข้อความในตารางไม่ปรากฏบนแท็บเค้าร่าง (ในบานหน้าต่างด้านซ้ายสุดในหน้าต่างโปรแกรม ในมุมมองปกติ) เฉพาะข้อความในข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ ปรากฏบนแท็บเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความในเซลล์ตารางหรือทั้งตาราง ให้เลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร หรือตัวเลือกภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

ล้างลักษณะออกจากตาราง

 • เมื่อต้องการเอาสไตล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างตาราง

ลบเส้นจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

 1. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะ เครื่องมือวาด ใช้งานอยู่

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นยางลบแอ ยางลบที่ใช้วาดตาราง

 2. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ

 3. เมื่อคุณลบเส้นเสร็จแล้ว ให้คลิกข้างนอกตาราง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีปากกา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเส้นขอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก น้ำหนักปากกา แล้วคลิกความหนาของเส้นที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลักษณะปากกา แล้วคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการนำสี น้ำหนัก หรือลักษณะเส้นที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในขณะที่ตัวชี้ยังคงลักษณะแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ยางลบ เมื่อต้องการลบเส้นขอบระหว่างเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ หรือกด และกด SHIFT ในขณะที่ตัวชี้แบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง นั้นแล้ว คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับทั้งตารางได้ สีพื้นหลังจะปรากฏภายใต้สีเติมใดๆ ที่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ตาราง

 1. คลิกเซลล์ในตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาก การแรเงา แล้วชี้ไปที่ พื้นหลังตาราง

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในรายการ สีของชุดรูปแบบ ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนสุดของหน้า

ในบทความนี้

เปลี่ยนสไตล์ตาราง

เปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมสำหรับเซลล์ของตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของเซลล์ตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของตาราง

ลบสีเติมรูปจากตารางหรือเซลล์ของตาราง

ลบเอฟเฟ็กต์จากตารางหรือเซลล์ของตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกจ่ายข้อมูลในเซลล์ตาราง รวมถึงการแยกเซลล์ และการผสานเซลล์ ดูที่การเพิ่ม หรือลบแถวตาราง คอลัมน์ หรือเซลล์

เปลี่ยนลักษณะตาราง

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) เป็นการรวมกันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมทั้งการรวมสีซึ่งได้รับมาจากสีของธีมของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำลักษณะตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปขนาดย่อของลักษณะตารางจะปรากฏในแกลเลอรี ลักษณะด่วน ในกลุ่ม ลักษณะตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อ ลักษณะด่วน คุณจะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะด่วนมีผลกระทบต่อตารางของคุณอย่างไร

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะตารางอื่นไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติมของตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  เมื่อต้องการยกเลิกเลือกค่าเริ่มต้นหรือสไตล์ตารางอื่น คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้ลักษณะตารางเป็นลักษณะตารางเริ่มต้นสำหรับตารางใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้าง ให้คลิกขวาที่ลักษณะตาราง แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกลักษณะตาราง

คุณสามารถนำลักษณะตารางไปใช้กับส่วนที่ระบุของตารางของคุณได้ด้วยการเลือกตัวเลือกในกลุ่ม ตัวเลือกลักษณะตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนตัวเลือกลักษณะตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือกลักษณะตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องการเน้นแถวแรกของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวส่วนหัว

  • เมื่อต้องการเน้นแถวสุดท้ายของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวผลรวม

  • เมื่อต้องการให้มีการสลับแถวที่เป็นลายทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวที่มีแถบ

  • เมื่อต้องการเน้นคอลัมน์แรกของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์แรก

  • เมื่อต้องการเน้นคอลัมน์สุดท้ายของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์สุดท้าย

  • เมื่อต้องการให้มีการสลับคอลัมน์ที่เป็นลายทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์ที่มีแถบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีปากกา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเส้นขอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก น้ำหนักปากกา แล้วคลิกความหนาของเส้นที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลักษณะปากกา แล้วคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการนำสี น้ำหนัก หรือลักษณะเส้นที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในขณะที่ตัวชี้ยังคงลักษณะแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ยางลบ เมื่อต้องการลบเส้นขอบระหว่างเซลล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ หรือกด และกด SHIFT ในขณะที่ตัวชี้แบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง นั้นแล้ว คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมสำหรับเซลล์ตาราง

การเติมเป็นการตกแต่งภายในของเซลล์ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเติมสีของเซลล์ตาราง คุณยังสามารถเพิ่มพื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีในการเติมได้อีกด้วย การไล่ระดับสีเป็นการไล่สีและเฉดอย่างช้าๆ ซึ่งโดยปกติจะไล่จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือจากเฉดหนึ่งไปยังอีกเฉดหนึ่งของสีเดียวกัน

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลงไป

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ การแรเงา จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือถ้าต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพเป็นการเติมเอฟเฟ็กต์ นั้นจะถูกปรับขนาดให้พอดีกับเซลล์ และอาจถูกผิดเพี้ยน เมื่อต้องการขจัดบิดเบี้ยว คุณสามารถปรับขนาดเซลล์หรือตาราง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีพื้นหลังตาราง

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับทั้งตารางได้ สีพื้นหลังจะปรากฏภายใต้สีเติมใดๆ ที่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ตาราง

 1. คลิกเซลล์ในตาราง

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาก การแรเงา แล้วชี้ไปที่ พื้นหลังตาราง

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษของเซลล์ตาราง

หมายเหตุ: สามารถนำลักษณะพิเศษ เงา และ การสะท้อน ไปใช้กับทั้งตารางเท่านั้น แต่ไม่สามารถนำไปใช้กับแต่ละเซลล์ตารางได้

 1. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับบางเซลล์ตาราง ให้เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับเซลล์ตารางทั้งหมด ให้คลิกขวาที่เซลล์ตาราง แล้วคลิก เลือกตาราง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก ลักษณะพิเศษ

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

 3. เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกเซลล์นูน แล้วเลือกการยกนูนที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก ลักษณะพิเศษ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบการเติมออกจากตารางหรือเซลล์ตาราง

 1. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตาราง ให้คลิกขวาที่เซลล์ตาราง จากนั้นให้คลิก เลือกตาราง บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนของตาราง ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการลบการเติมออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก การแรเงา จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบสีเติม รูปภาพ หรือพื้นผิว ให้คลิก ไม่เติม

  • เมื่อต้องการลบการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิก ไม่มีการไล่ระดับสี

  • เมื่อต้องการลบการเติมพื้นหลังตาราง ให้ชี้ไปที่ พื้นหลังตาราง แล้วคลิก ไม่เติม

ด้านบนของหน้า

ลบลักษณะพิเศษออกจากตารางหรือเซลล์ตาราง

 1. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตาราง ให้คลิกขวาที่เซลล์ตาราง จากนั้นให้คลิก เลือกตาราง บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนของตาราง ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการลบการเติมออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก ลักษณะพิเศษ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากเซลล์ตารางหรือตาราง ให้ชี้ไปที่ ยกเซลล์นูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบเงาจากตาราง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนออกจากตาราง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำเพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความในเซลล์ตารางหรือทั้งตาราง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ เครื่องมือตาราง บนกลุ่ม ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ หรือบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×