การเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละ เช่นพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด, ชุดข้อมูล แกน ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ หรือคุณสามารถนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบในแผนภูมิ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความในองค์ประกอบในแผนภูมิที่เลือก

ใช้ข้อความที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

ใช้สไตล์อักษรศิลป์ในการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิเลือก

 1. ในแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

   เคล็ดลับ: แทนที่จะใช้คำสั่ง ribbon คุณสามารถยัง คลิกขวาองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว ทำขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > คลิกประเภท จากนั้น เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบนี้

  หมายเหตุ: 

 4. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิเลือก ทำให้ง่ายเพื่อดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในทันทีจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิกการ ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

 5. คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหลายที่คุณทำกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหนึ่งตราบใดที่คุณทำไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบอื่นในระหว่าง

 6. คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งแผนภูมิและกล่องโต้ตอบได้พร้อมกัน

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนสไตล์รูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

 1. ในแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบเค้าโครง และรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. เมื่อต้องการนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างที่มีอยู่ทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

 3. การนำสีเติมรูปร่างที่แตกต่างกัน คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

   เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณใช้สีอื่น คุณได้อย่างรวดเร็วว่าสีที่มีผลต่อแผนภูมิ เมื่อคุณชี้ไปที่สีที่คุณอาจต้องการใช้ องค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกจะแสดงสีนั้นในแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเอาสีจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่เติม

  • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง
   สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเติมรูปร่างที่ มีรูปภาพ คลิกรูปภาพ ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กแทรก

  • เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีเติมเลือก คลิกไล่ระดับสี และภายใต้ชุดรูปแบบ คลิกสไตล์ไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้
   สำหรับสไตล์ไล่ระดับสีเพิ่มเติม คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม และในประเภทเติม คลิกตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว คลิกพื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

 4. การนำเส้นกรอบรูปร่างที่แตกต่างกันใน คลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้สีเค้าร่างที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการเอาสีเส้นกรอบจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่มีเส้นกรอบ

   หมายเหตุ: ถ้าองค์ประกอบที่เลือกเป็นเส้น บรรทัดจะไม่สามารถมองเห็นบนแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการใช้สีมีเค้าร่างที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีกรอบเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง
   สีเค้าร่างแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นหรือเส้นขอบ คลิกน้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการใช้
   บรรทัดเพิ่มเส้นขอบหรือสไตล์ของตัวเลือกสไตล์ คลิกเส้นเพิ่มเติม และคลิก เส้นขอบหรือสไตล์สไตล์ตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้เส้นประหรือเส้นขอบ คลิกเส้นประ แล้ว คลิ กชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้
   สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมชนิดเส้นประ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว คลิกชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นลูกศร คลิกลูกศร แล้ว คลิ กสไตล์ลูกศรที่คุณต้องการใช้ คุณไม่สามารถใช้สไตล์ลูกศรสำหรับเส้นขอบ
   สำหรับลูกศรเพิ่มเติมเส้นขอบหรือสไตล์ของตัวเลือกสไตล์ คลิกลูกศรขึ้น แล้ว คลิกการตั้งค่าลูกศรที่คุณต้องการใช้

 5. เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์รูปร่างที่แตกต่างกัน คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ที่พร้อมใช้งาน จากนั้น เลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้การ

  หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์รูปร่างที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือก กำหนดล่วง หน้า สะท้อน และเอฟเฟ็กต์ยกนูนไม่พร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมด

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความในองค์ประกอบในแผนภูมิที่เลือก

เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความธรรมดา หรือคุณสามารถนำรูปแบบอักษรศิลป์

ใช้ข้อความที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิกขวาข้อความ หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

   รูป Ribbon ของ Excel

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกที่ปุ่มจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของเพจ

ใช้สไตล์อักษรศิลป์ในการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อักษรศิลป์กำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสไตล์อักษรศิลป์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อักษรศิลป์แบบกำหนดเอง คลิกสีเติมข้อความเส้นกรอบข้อความ หรือเอฟเฟ็กต์ข้อความ จากนั้น เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×