การเปลี่ยนรูปแบบของป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีหลายตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับป้ายชื่อข้อมูล และพวกเขาทำทั้งหมดเสร็จแล้วในบานหน้าต่างงานป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ เมื่อต้องการไปที่นั่น หลังจากเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลของคุณเลือกจัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล จากนั้น คลิกองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ >ป้ายชื่อข้อมูล >ตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อต้องการไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม ให้คลิกหนึ่งในสี่ไอคอนเหล่านี้ (การเติมและเส้น, เอฟเฟ็กต์, ขนาดและคุณสมบัติ (เค้าโครงและคุณสมบัติ ใน Outlook หรือ Word) หรือ ตัวเลือกป้ายชื่อ) ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

บานหน้าต่าง จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีป้ายชื่อข้อมูลถูกเลือกไว้เพียงป้ายชื่อเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูลแบบกำหนดเองไปใช้กับจุดข้อมูลอื่นๆ ในชุดข้อมูล ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือกป้ายชื่อ และภายใต้ ชุดป้ายชื่อข้อมูล > ลอกแบบป้ายชื่อปัจจุบัน

ต่อไปนี้คือคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับงานยอดนิยมบางอย่างที่คุณสามารถทำได้

เชื่อมต่อป้ายชื่อข้อมูลกับจุดข้อมูลโดยใช้เส้นโยง

เปลี่ยนลักษณะของเส้นโยง

เปลี่ยนลักษณะของป้ายชื่อข้อมูล

เปลี่ยนรูปร่างของป้ายชื่อข้อมูล

ปรับขนาดป้ายชื่อข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลหรือการอ้างอิงเซลล์ลงในป้ายชื่อข้อมูล

เชื่อมต่อป้ายชื่อข้อมูลกับจุดข้อมูลโดยใช้เส้นโยง

เส้นที่เชื่อมต่อป้ายชื่อข้อมูลกับจุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับป้ายชื่อข้อมูลนั้น เรียกว่า เส้นโยง ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณวางป้ายชื่อข้อมูลไว้นอกจุดข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มเส้นโยงลงในแผนภูมิของคุณ ให้คลิกที่ป้ายชื่อแล้วลาก ถ้าคุณย้ายป้ายชื่อข้อมูล เส้นโยงจะปรับเปลี่ยนและติดตามป้ายชื่อดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ส่วนของแผนภูมิเส้นที่มีเส้นโยง
แผนภูมิเส้นที่มีเส้นโยงบางเส้น

เปลี่ยนลักษณะของเส้นโยง

 1. คลิกเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิก การเติมและเส้น > เส้น แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

  ไอคอน เส้น บนบานหน้าต่าง ตัวเลือกการจัดรูปแบบเส้นโยง

เปลี่ยนลักษณะของป้ายชื่อข้อมูล

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ในการเปลี่ยนลักษณะของป้ายชื่อข้อมูล เช่น การเปลี่ยนสีเส้นขอบของป้ายชื่อข้อมูลเพื่อการเน้น

 1. คลิกป้ายชื่อข้อมูลซึ่งมีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเส้นขอบให้กับป้ายชื่อข้อมูลเพียงหนึ่งป้าย

 2. คลิก การเติมและเส้น > เส้นขอบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

  แท็บ สีเติมและเส้น ของบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณสามารถทำให้ป้ายชื่อของคุณดูน่าสนใจได้ด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ คลิก เอฟเฟ็กต์ แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ โปรดอย่าเพิ่มเอฟเฟ็กต์จนเกินพอดี

  แท็บ เอฟเฟ็กต์ บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล

เปลี่ยนรูปร่างของป้ายชื่อข้อมูล

คุณสามารถทำให้ป้ายชื่อข้อมูลมีรูปร่างใดก็ได้เพื่อปรับเปลี่ยนแผนภูมิในแบบที่คุณต้องการ

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อข้อมูลเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนรูปร่างป้ายชื่อข้อมูล

  คำสั่งเมนู เปลี่ยนรูปร่างป้ายชื่อข้อมูล และแกลเลอรี รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

ปรับขนาดป้ายชื่อข้อมูล

คลิกที่ป้ายชื่อข้อมูลแล้วลากให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกขนาด (Excel และ PowerPoint) และตัวเลือกการจัดแนวอื่นๆ ได้ใน ขนาดและคุณสมบัติ (เค้าโครงและคุณสมบัติ ใน Outlook หรือ Word) ดับเบิลคลิกที่ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิก ขนาดและคุณสมบัติ

ไอคอนและบานหน้าต่างการจัดรูปแบบขนาดและคุณสมบัติของป้ายชื่อข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลหรือการอ้างอิงเซลล์ลงในป้ายชื่อข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น ชุดข้อมูลหรือชื่อประเภท ลงในป้ายชื่อข้อมูลได้ แต่การเพิ่มการอ้างอิงเซลล์ที่มีข้อความอธิบายหรือค่าจากการคำนวณจะมีประสิทธิภาพกว่ามาก

ส่วนของแผนภูมิซึ่งแสดงป้ายชื่อข้อมูลที่มีข้อความในเซลล์
แผนภูมิที่มีป้ายชื่อข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค่าข้อมูลและข้อความอธิบาย
 1. คลิกที่ป้ายชื่อข้อมูล จากนั้นคลิกขวา แล้วคลิก แทรกเขตข้อมูลป้ายชื่อข้อมูล

  ถ้าคุณได้เลือกชุดข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณจะไม่เห็นคำสั่งนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกป้ายชื่อข้อมูลเพียงหนึ่งป้ายชื่อเท่านั้น

  คำสั่งเขตข้อมูล แทรกป้ายชื่อข้อมูล บนเมนูคลิกขวา

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในป้ายชื่อข้อมูล

  ตัวเลือก แทรกเขตข้อมูลของป้ายชื่อข้อมูล

 3. เมื่อต้องการลิงก์ป้ายชื่อข้อมูลไปยังการอ้างอิงเซลล์ ให้คลิก [เซลล์] เลือกเซลล์ แล้วใส่การอ้างอิงเซลล์

  กล่อง การอ้างอิงเขตข้อมูลป้ายชื่อข้อมูล

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับจากข้อความแบบกำหนดเองกลับไปที่ป้ายชื่อข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ให้คลิก ตั้งค่าข้อความของป้าย ภายใต้ ตัวเลือกป้ายชื่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×