การเปลี่ยนรายละเอียดของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange Server

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะนี้คุณจะต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ในโหมด Cached Exchange ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ใช้ เช่นที่อยู่อีเมลMicrosoft Outlook ที่ต้องการส่งข้อความอีเมล และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่ง โดยใช้สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ Outlook ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ หรือเปิดระเบียนสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ นี้โปรแกรมประยุกต์ และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์เป็น snapshot ของข้อมูลจากส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) ดังนั้น ข้อมูลที่ไม่ใช่ทั้งหมดใน GAL จะพร้อมใช้งานในสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ ข้อมูลต่อไปนี้ใน GAL จะไม่พร้อมใช้งานในสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์:

 • คุณสมบัติแบบกำหนดเองที่เพิ่ม โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ เช่น ID ของพนักงานของพนักงานแต่ละคน

 • ลำดับชั้นขององค์กร

 • การเป็นสมาชิกกลุ่ม

Outlook จะสามารถเข้าถึง Exchange เพื่อรับข้อมูลนี้ ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ในโหมด Cached Exchange และ ถ้าคุณกำลังทำงานแบบออนไลน์ซึ่งนั่นคือ สถานะการเชื่อมต่อของคุณจะเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange เช่น Outlook ใช้ทั้งสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์และ GAL เพื่อให้ได้รายการที่สมบูรณ์ของข้อมูลผู้ใช้ ถ้าคุณอยู่ในโหมด Cached Exchange และสถานะการเชื่อมต่อของคุณเป็นDisconnectedเลิกการเชื่อมต่อ หรือออฟไลน์ คุณสามารถดูข้อมูลที่อยู่ในสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์

คุณสามารถเลือกว่าจะดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ได้ หรือไม่ และจำนวนรายละเอียดการดาวน์โหลด โดยทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่ง/รับ ชี้ไปที่การตั้งค่าการส่ง/รับ แล้ว คลิ กกำหนดกลุ่มส่ง/รับ

  คีย์ลัด Ctrl + Alt + S

 2. เลือกกลุ่มส่ง/รับที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ

 3. ภายใต้ตัวเลือกโฟลเดอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์

 4. คลิกการตั้งค่าสมุดรายชื่อ

 5. ภายใต้ข้อมูลการดาวน์โหลด คลิกรายละเอียดทั้งหมด หรือไม่มีรายละเอียด

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็มของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ ซึ่งช่วยลดจำนวนครั้งที่หน้าต่าง Outlook อาจไม่ตอบสนองได้รวมถึงการเชื่อมต่อ uneccesary เลขกับ Microsoft Windows Server Active Directory

ถ้า Outlook ทำงานอยู่ตลอดเวลาในโหมด Cached Exchange นั้นจะอัปเดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์เกี่ยวกับวันโดยขึ้นอยู่กับการปรับปรุงครั้งเดียวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์อาจแตกต่างกันในขนาดจากเมกะไบต์สักเพื่อพันเมกะไบต์ในฟอร์มที่ไม่ถูกบีบอัด ปัจจัยต่อไปนี้อาจส่งผลต่อขนาดของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์:

 • การใช้ใบรับรองความปลอดภัยในองค์กรของคุณ พวกเขาจะสนับสนุนมากที่สุดที่เดียวกับขนาดของสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์

 • จำนวนผู้ใช้ใน Windows Server Active Directory Domain Services

 • จำนวนของกลุ่มการแจกจ่ายใน Windows Server Active Directory Domain Services

 • ข้อมูลที่องค์กรของคุณได้เพิ่มลงใน Windows Server Active Directory Domain Services สำหรับผู้ใช้แต่ละรายการและแต่ละกลุ่มการแจกจ่าย ตัวอย่างเช่น บางองค์กรเติมคุณสมบัติที่อยู่สำหรับผู้ใช้แต่ละ บุคคลอื่นไม่

Outlook มีการป้องกันต่อไปนี้เพื่อช่วยปกป้องเครือข่ายขององค์กรของคุณจากดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์มากเกินไป:

 • ในการกำหนดค่าเริ่มต้น Outlook เท่านั้นจะแจ้งดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบหนึ่งในระยะเวลา 13 ชั่วโมง แต่ละอินสแตนซ์เมื่อ Outlook ได้รับการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ และอย่างน้อยสามารถเริ่มการดาวน์โหลดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ถูกนับเป็นความพยายามในการดาวน์โหลด

 • ในการกำหนดค่าเริ่มต้น Outlook ไม่จำกัดจำนวนความพยายามในการปรับปรุงที่แตกต่างกัน ถ้ามีการปรับปรุงที่แตกต่างกันล้มเหลว Outlook จะพยายามอัปเดหลังรอหนึ่งชั่วโมง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×