การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อในแกนประเภท

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แต่ละประเภทในประเภทแกน จะระบุ ด้วยป้ายชื่อ และแยกออกจากประเภทอื่น ๆ ด้วยเครื่องหมายขีด คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่ป้ายชื่อและเครื่องหมายขีดปรากฏขึ้น สำหรับแผนภูมิ 2 มิติ คุณสามารถระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แกนค่า (y) เมื่อต้องการตัดแกนประเภท (x)

  1. คลิกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แกนที่เลือก แล้วคลิกแท็บ มาตราส่วน

  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ เมื่อต้องการให้ขอบของแผนภูมิพื้นที่ตรงกับขอบของพื้นที่การลงจุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แกนค่า (Y) ตัดระหว่างประเภท

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×