การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คลิก ออกแบบ แล้วคลิก ระยะห่างย่อหน้า เลือกระยะห่างที่คุณต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือ เปิด) และสังเกตว่าทั้งเอกสารของคุณจะแสดงตัวอย่างเมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือค่าต่างๆ

ไม่มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า บนเมนู ระยะห่างย่อหน้า

ถ้าคุณไม่ชอบตัวเลือกเหล่านั้น ให้คลิก ระยะห่างย่อหน้าแบบกำหนดเอง และเปลี่ยนตัวเลขภายใต้ ระยะห่างย่อหน้า

จัดการสไตล์

ไม่ต้องการเปลี่ยนระยะห่างให้ทั้งเอกสารใช่หรือไม่

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ แล้วภายใต้ ระยะห่าง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า หรือคุณจะพิมพ์ตัวเลขโดยตรงเลยก็ได้

    ระยะห่างย่อหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×