การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่เลือก ให้ใช้ตัวเลือกระยะห่างบนแท็บ เค้าโครงหน้า ดังนี้

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้า และภายใต้ ระยะห่าง ในกล่อง ก่อน และ หลัง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้าแต่ละย่อหน้า ดังนี้

    กล่องระยะห่างย่อหน้า

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์ตัวเลขโดยตรงในกล่อง ก่อน หรือ หลังได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×