การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดหรือย่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระยะห่างบรรทัดกำหนดขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้า ตามค่าเริ่มต้น บรรทัดอยู่ห่างกันหนึ่งระยะ หมายความ ว่า ระยะห่างที่เหมาะสมกับฟอนต์ มากที่สุดในบรรทัดนั้น บวกเพิ่มช่องว่างจำนวนเล็กน้อย

ระยะห่างย่อหน้ากำหนดขนาดระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า เมื่อคุณกด ENTER เพื่อเริ่มย่อหน้าใหม่ ระยะห่างจะถูกนำไปย่อหน้าถัด แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละย่อหน้า

คุณตั้งค่าบรรทัด และย่อหน้าระยะห่างบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า (เมนูรูปแบบ )

คุณยังสามารถจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวหลัก เพื่อจัดเรียงค่าข้อความได้อย่างแม่นยำข้ามหลายคอลัมน์ คุณสามารถตั้งค่าเส้นบอกแนวบนแท็บเส้นบอกแนวหลัก ในกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง (เมนูจัดเรียง ) คุณเลือกเพื่อจัดแนวข้อความให้เป็นเส้นบอกแนวบนแท็บเครื่องมือการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า (เมนูรูปแบบ )

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการและการตั้งค่าย่อหน้าจะถูกกำหนด โดยใช้สไตล์ การค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของข้อความในส่วนดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ ระยะห่างบรรทัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ก่อนย่อหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างเหนือย่อหน้าที่ต้องการ

  • ในกล่อง หลังย่อหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกค่าระยะห่างใต้ย่อหน้าที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับช่องว่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าจะแสดงในหน่วยพอยต์ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้ เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นนอกเหนือจากจุด Microsoft Office Publisher แปลงหน่วยวัดเป็นพอยต์

ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ระยะห่างบรรทัด ในกล่องระหว่างบรรทัด พิมพ์ หรือเลือกขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างบรรทัดของข้อความ ตัวอย่างเช่น ลงในชนิดระยะห่างสองช่องหรือเลือก2spเมื่อต้องการเปลี่ยนจากระยะห่างสองช่องเพื่อกำหนดระยะห่างหนึ่งช่องว่างชนิด หรือเลือก1sp

  เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัดจะแสดงเป็นหน่วยบรรทัด (บรรทัด) ถ้าคุณพิมพ์เลขจำนวนเต็ม Publisher จะแปลความหมายเป็นจำนวนบรรทัด คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่นได้ด้วยการพิมพ์ตัวย่อสำหรับหน่วยวัดตามหลังค่าตัวเลข ซึ่งได้แก่ นิ้ว (น.), เซนติเมตร (ซม.), พิกะ (พก.), พอยต์ (พ.), หรือพิกเซล (พิกเซล) เมื่อคุณระบุหน่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่บรรทัด Publisher จะแปลงเป็นหน่วยพอยต์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×