การเปลี่ยนระยะห่างของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระในข้อความของข้อความที่เลือกหรือของอักขระที่ระบุ นอกจากนี้ คุณสามารถยืดหรือบีบอัดทั้งย่อหน้าเพื่อทำให้พอดีและมีลักษณะที่คุณต้องการ

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

การเลือก ขยาย หรือ บีบ จะดัดแปลงระยะห่างระหว่างตัวอักษรที่เลือกทั้งหมดเป็นระยะเดียวกัน การจัดช่องไฟจะดัดแปลงระยะห่างระหว่างคู่อักษรที่ระบุ โดยในบางกรณีจะลดและบางกรณีจะขยายช่องว่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวอักษร

ขยายหรือบีบช่องว่างระหว่างอักขระที่เลือกทั้งหมดเป็นระยะเท่าๆ กัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้น คลิกแท็บ ขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 แท็บนั้นจะเรียกว่า ระยะห่างอักขระ

 3. ในกล่อง ระยะห่าง ให้คลิก ขยาย หรือ บีบ จากนั้น ระบุจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการในกล่อง โดย

  ใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อระบุว่าควรขยายหรือบีบอัดระยะห่างอักขระของคุณ

จัดช่องไฟอักขระที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ระบุ

การจัดช่องไฟหมายถึงวิธีที่ใช้ปรับช่องว่างระหว่างอักขระที่ระบุสองตัว แนวคิดคือ ต้องการให้ผลลัพธ์ที่ดูดียิ่งขึ้น โดยลดช่องว่างระหว่างอักขระที่เข้ากันได้พอดี (เช่น "A" และ "V") และเพิ่มพื้นที่ระหว่างอักขระที่ไม่เข้ากัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้น คลิกแท็บ ขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 แท็บนั้นจะเรียกว่า ระยะห่างอักขระ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดช่องไฟสำหรับฟอนต์ จากนั้น ใส่ขนาดพอยต์ในกล่อง พอยต์ขึ้นไป

  อนุญาตให้ Word ตั้งค่าการจัดช่องไฟระหว่างอักขระที่เป็นของขนาดฟอนต์บางขนาดหรือที่มีขนาดใหญ่กว่า

ยืดและปรับขนาดข้อความตามแนวนอน

เมื่อคุณปรับขนาดข้อความ คุณเปลี่ยนแปลงขนาดของอักขระตามเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับขนาดข้อความโดยยืดหรือบีบอัดข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการยืดหรือบีบอัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้น คลิกแท็บ ขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 แท็บนั้นจะเรียกว่า ระยะห่างอักขระ

 3. ในกล่อง ปรับขนาด ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

  เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะยืดข้อความออก เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะบีบอัดข้อความ

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนช่องว่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดข้อความ วิธีการที่ดีที่สุดคือ ปรับเปลี่ยนสไตล์ที่ย่อหน้าใช้ภายในย่อหน้า

 1. ค้นหาสไตล์ที่คุณใช้ในแกลเลอรีสไตล์ใน Ribbon

 2. คลิกขวาที่สไตล์ที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน

  คลิกขวาสไตล์คำอธิบายภาพในแกลเลอรีสไตล์เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบคำอธิบายภาพของคุณ
 3. ใกล้กับกึ่งกลางของกล่องโต้ตอบ คุณจะพบปุ่มระยะห่างบรรทัดที่จะให้คุณตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็นระยะห่างเท่าเดียว 1.5 เท่า หรือสองเท่า เลือกระยะห่างที่คุณต้องการนำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

  ปรับเปลี่ยนตัวเลือกระยะห่างบรรทัดในสไตล์เพื่อปรับระยะห่างแนวตั้งใน Word

ถ้าคุณต้องการนำระยะห่างบรรทัดที่เจาะจงมากขึ้นไปใช้กับสไตล์ ให้เลือกปุ่ม รูปแบบ ที่มุมซ้ายล่างของกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้เลือก ย่อหน้า และไปยังด้านขวาล่าง คุณจะพบรายการดรอปดาวน์ ระยะห่างบรรทัด ที่จะให้คุณเลือกหรือตั้งค่าระยะห่างบรรทัดที่เจาะจงมากขึ้น

ใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้าเพื่อตั้งค่าระยะห่างที่เจาะจงยิ่งขึ้นระหว่างบรรทัดข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสไตล์ใน Word ให้ดู: กำหนดสไตล์ใน Word

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามใน ชุมชนตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word UserVoice แล้วแจ้งให้เราทราบ!

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×