การเปลี่ยนระยะห่างของข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระในข้อความของข้อความที่เลือกหรือของอักขระที่ระบุ นอกจากนี้ คุณสามารถยืดหรือบีบอัดทั้งย่อหน้าเพื่อทำให้พอดีและมีลักษณะที่คุณต้องการ

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

การเลือก ขยาย หรือ บีบ จะดัดแปลงระยะห่างระหว่างตัวอักษรที่เลือกทั้งหมดเป็นระยะเดียวกัน การจัดช่องไฟจะดัดแปลงระยะห่างระหว่างคู่อักษรที่ระบุ โดยในบางกรณีจะลดและบางกรณีจะขยายช่องว่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวอักษร

ขยายหรือบีบช่องว่างระหว่างอักขระที่เลือกทั้งหมดเป็นระยะเท่าๆ กัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้น คลิกแท็บ ขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 แท็บนั้นจะเรียกว่า ระยะห่างอักขระ

 3. ในกล่อง ระยะห่าง ให้คลิก ขยาย หรือ บีบ จากนั้น ระบุจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการในกล่อง โดย

  ใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อระบุว่าควรขยายหรือบีบอัดระยะห่างอักขระของคุณ

จัดช่องไฟอักขระที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ระบุ

ปรับระยะห่างอ้างถึงวิธีการมีการปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสองอักขระที่เฉพาะเจาะจง ความคิดจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่า looking ด้วยลดระยะห่างระหว่างอักขระที่ตรงกันได้อย่างสวยงาม (เช่น "A" และ "V") และเพิ่มระยะห่างระหว่างอักขระที่ไม่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้น คลิกแท็บ ขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 แท็บนั้นจะเรียกว่า ระยะห่างอักขระ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดช่องไฟสำหรับฟอนต์ จากนั้น ใส่ขนาดพอยต์ในกล่อง พอยต์ขึ้นไป

  อนุญาตให้ Word ตั้งค่าการจัดช่องไฟระหว่างอักขระที่เป็นของขนาดฟอนต์บางขนาดหรือที่มีขนาดใหญ่กว่า

ยืดและปรับขนาดข้อความตามแนวนอน

เมื่อคุณปรับขนาดข้อความ คุณเปลี่ยนแปลงขนาดของอักขระตามเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับขนาดข้อความโดยยืดหรือบีบอัดข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการยืดหรือบีบอัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จากนั้น คลิกแท็บ ขั้นสูง

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 แท็บนั้นจะเรียกว่า ระยะห่างอักขระ

 3. ในกล่อง ปรับขนาด ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

  เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะยืดข้อความออก เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะบีบอัดข้อความ

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความภายในย่อหน้า วิธีดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนสไตล์ย่อหน้าใช้

 1. ค้นหาสไตล์คุณกำลังใช้ในแกลเลอรีสไตล์ บนแท็บหน้าแรก

 2. คลิกขวาที่สไตล์ที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน

  คลิกขวาสไตล์คำอธิบายภาพในแกลเลอรีสไตล์เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบคำอธิบายภาพของคุณ
 3. ใกล้กับจุดศูนย์กลางของกล่องโต้ตอบ คุณจะพบระยะห่างระหว่างปุ่มระยะห่างบรรทัดที่ช่วยให้คุณเลือกรายการเดียว 1.5 x หรือคู่ เลือกระยะห่างที่คุณต้องการนำไปใช้ และคลิกตกลง

  ปรับเปลี่ยนตัวเลือกระยะห่างบรรทัดในสไตล์เพื่อปรับระยะห่างแนวตั้งใน Word

ถ้าคุณต้องการใช้ระยะห่างบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกับสไตล์ คลิกปุ่มรูปแบบ ที่มุมซ้ายล่างของกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ และเลือกย่อหน้าระยะห่างบรรทัด ดรอปดาวน์ช่วยให้คุณเลือก หรือตั้งค่าระยะห่างบรรทัดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้าเพื่อตั้งค่าระยะห่างที่เจาะจงยิ่งขึ้นระหว่างบรรทัดข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสไตล์ใน Word ดู:สไตล์ที่กำหนดเองใน Word

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามใน ชุมชนตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Word ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมWord UserVoiceและแจ้งให้เราทราบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×