การเปลี่ยนระบบวันที่ รูปแบบวันที่ หรือการแปลงปีเป็นตัวเลขสองหลัก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วันที่มักจะเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณมักจะถามคำถามเช่น ผลิตภัณฑ์นั้นซื้อมาเมื่อไร งานในโปรเจกต์นี้จะใช้เวลานานเท่าไร หรือรายได้เฉลี่ยของไตรมาสการเงินเป็นเท่าไร การป้อนข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แต่การจัดรูปแบบวันที่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจก็เป็นสิ่งสำคัญพอๆ กันกับการแปลงผลลัพธ์เหล่านั้นให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากกฎที่ใช้ควบคุมวิธีการที่โปรแกรมคำนวณใดๆ จะแปลงวันที่นั้นซับซ้อน คุณจึงควรป้อนวันที่ให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อใดก็ตามที่ป้อนวันที่ วิธีนี้จะให้ความถูกต้องระดับสูงสุดในการคำนวณวันที่ของคุณ

Excel จัดเก็บวันที่เป็นเลขอนุกรมที่เรียกว่าค่าแบบต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ใน Excel สำหรับ Windows, 1 มกราคม 1900 เป็นลำดับเลข 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 คือ เลขเนื่องจากเป็นวันหลังจาก 1 มกราคม 1900 39,448

Excel จัดเก็บเวลาเป็นทศนิยมเนื่องจากเวลาจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัน ตัวเลขทศนิยมเป็นค่าตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 0.99999999 ซึ่ง ของเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 A.M.) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

เนื่องจากวันที่และเวลาเป็นค่า จึงสามารถบวก ลบ และใส่รวมไว้ในการคำนวณอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูวันที่เป็นค่าอนุกรมและดูเวลาเป็นค่าเศษส่วนทศนิยมได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเซลล์ที่มีวันที่หรือเวลาเป็นรูปแบบทั่วไป

Excel for Mac และ Excel for Windows ทั้งสนับสนุนระบบวันแบบ 1900 และ 1904 ระบบวันเริ่มต้นสำหรับ Excel for Windows เป็น 1900 และระบบวันเริ่มต้นสำหรับ Excel for Mac เป็นแบบ 1904

แรก Excel for Windows เป็นไปตามระบบวัน 1900 เนื่องจากจะเปิดใช้งานความเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นกับโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ Microsoft Windows และ MS-DOS และดัง นั้นสถานะเป็นใช้ระบบวันเริ่มต้น แรก Excel for Mac ถูกยึดระบบวันแบบ 1904 เนื่องจากจะเปิดใช้งานความเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ด้วยคอมพิวเตอร์ Macintosh ก่อนที่ไม่สนับสนุนวันที่ก่อน 2 มกราคม 1904 และดัง นั้นสถานะเป็นใช้ระบบวันเริ่มต้น

ตารางต่อไปนี้แสดงวันที่แรก และวันที่สุดท้ายสำหรับระบบวันที่แต่ละระบบ และค่าลำดับที่สอดคล้องกับวันที่แต่ละวัน

ระบบวันที่

วันแรก

วันสุดท้าย

1900

1 มกราคม 1900
(แบบต่อเนื่องค่า 1)

31 ธันวาคม 9999
(แบบต่อเนื่องค่า 2958465)

แบบ 1904

2 มกราคม แบบ 1904
(แบบต่อเนื่องค่า 1)

31 ธันวาคม 9999
(แบบต่อเนื่องค่า 2957003)

เนื่องจากระบบวันที่สองระบบนี้ใช้วันเริ่มต้นต่างกัน วันที่วันเดียวกันจึงแทนด้วยค่าลำดับที่ต่างกันในแต่ละระบบวันที่ ตัวอย่างเช่น วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 สามารถมีค่าลำดับที่ต่างกันสองค่า ขึ้นกับระบบวันที่ที่ใช้

ระบบวันที่

ค่าลำดับของวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2007

1900

37806

แบบ 1904

39268

ผลต่างระหว่างระบบวันที่ทั้งสองคือ 1,462 วัน นั่นคือ ค่าลำดับของวันที่ในระบบวันที่ 1900 จะมากกว่าค่าลำดับของวันที่เดียวกันในระบบ 1904 อยู่ 1,462 วันเสมอ ในทางกลับกัน ค่าลำดับของวันที่ในระบบวันที่ 1904 จะน้อยกว่าค่าลำดับของวันที่เดียวกันในระบบ 1900 อยู่ 1,462 วันเสมอ จำนวนวัน 1,462 วันเท่ากับสี่ปีกับหนึ่งวัน (ซึ่งรวมอธิกวารหนึ่งวันด้วย)

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าปีจะถูกแปลงอย่างที่คุณตั้งใจ ให้พิมพ์ค่าปีเป็นตัวเลขสี่หลัก (ตัวอย่างเช่น 2001 ไม่ใช่ 01) ด้วยการป้อนปีเป็นตัวเลขสี่หลัก Excel จะไม่แปลงศตวรรษให้กับคุณ

ถ้าคุณป้อนวันที่ที่มีปีที่เป็นตัวเลขสองหลักในเซลล์ที่จัดรูปแบบข้อความ หรือเป็นอาร์กิวเมนต์ข้อความในฟังก์ชัน เช่น =YEAR("1/1/31") โปรแกรม Excel จะแปลงปีดังนี้

 • 00 ถึง 29     จะถูกแปลงเป็นปีคริสตศักราช 2000 ถึง 2029 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ 5/28/19 Excel จะสันนิษฐานว่าเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2572 (คริสตศักราช 2019)

 • 30 ถึง 99     จะถูกแปลงเป็นปีคริสตศักราช 1930 ถึง 1999 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ 5/28/98 Excel จะสันนิษฐานว่าเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 (คริสตศักราช 1998)

ใน Microsoft Windows คุณสามารถเปลี่ยนวิธีสองหลักปีจะถูกแปลสำหรับ Windows โปรแกรมทั้งหมดที่คุณได้ติดตั้ง

Windows 10

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์แผงควบคุมนั้นแล้ว เลือกแผงควบคุม

 2. ภายใต้นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค คลิกเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 3. คลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 4. ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. คลิกแท็บ วันที่

 6. ในกล่อง เมื่อมีการป้อนค่าปีแบบเลขสองหลัก ให้แปลงเป็นปีที่อยู่ระหว่าง ให้เปลี่ยนเลขปีสูงสุดของศตวรรษ

  เมื่อคุณเปลี่ยนปีขอบเขตบน ปีขอบเขตล่างจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

 7. คลิก ตกลง

Windows 8

 1. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แตะที่ค้นหา (หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมบนขวาบนของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงมา แล้ว คลิกค้นหา ), ใส่แผงควบคุม ในกล่องค้นหา จากนั้น แตะ หรือ คลิกแผงควบคุม

 2. ภายใต้นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค คลิกเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. คลิกแท็บ วันที่

 5. ในกล่อง เมื่อมีการป้อนค่าปีแบบเลขสองหลัก ให้แปลงเป็นปีที่อยู่ระหว่าง ให้เปลี่ยนเลขปีสูงสุดของศตวรรษ

  เมื่อคุณเปลี่ยนปีขอบเขตบน ปีขอบเขตล่างจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

 6. คลิก ตกลง

Windows 7

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. คลิกแท็บ วันที่

 5. ในกล่อง เมื่อมีการป้อนค่าปีแบบเลขสองหลัก ให้แปลงเป็นปีที่อยู่ระหว่าง ให้เปลี่ยนเลขปีสูงสุดของศตวรรษ

  เมื่อคุณเปลี่ยนปีขอบเขตบน ปีขอบเขตล่างจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

 6. คลิก ตกลง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณป้อนวันที่ในสมุดงาน วันที่จะได้รับการจัดรูปแบบให้แสดงค่าปีแบบเลขสองหลัก เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบของวันที่เริ่มต้นให้เป็นรูปแบบอื่นโดยใช้กระบวนงานนี้ การแสดงวันที่ที่ป้อนลงในสมุดงานของคุณก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่ตราบใดที่วันที่ไม่ได้จัดรูปแบบโดยใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ)

Windows 10

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์แผงควบคุมนั้นแล้ว เลือกแผงควบคุม

 2. ภายใต้นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค คลิกเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 3. คลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 4. ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. คลิกแท็บ วันที่

 6. ในรายการ รูปแบบของวันที่แบบสั้น ให้คลิกรูปแบบที่ใช้ตัวเลขสี่หลักสำหรับปี ("yyyy")

 7. คลิก ตกลง

Windows 8

 1. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แตะที่ค้นหา (หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมบนขวาบนของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงมา แล้ว คลิกค้นหา ), ใส่แผงควบคุม ในกล่องค้นหา จากนั้น แตะ หรือ คลิกแผงควบคุม

 2. ภายใต้นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค คลิกเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. คลิกแท็บ วันที่

 5. ในรายการ รูปแบบของวันที่แบบสั้น ให้คลิกรูปแบบที่ใช้ตัวเลขสี่หลักสำหรับปี ("yyyy")

 6. คลิก ตกลง

Windows 7

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. คลิกแท็บ วันที่

 5. ในรายการ รูปแบบของวันที่แบบสั้น ให้คลิกรูปแบบที่ใช้ตัวเลขสี่หลักสำหรับปี ("yyyy")

 6. คลิก ตกลง

ระบบวันเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเอกสารจากแพลตฟอร์มอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel และคุณเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นใน Excel for Mac กล่องกาเครื่องหมายระบบวันแบบ 1904 จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนระบบวันที่ได้ด้วยการทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ส่วน เมื่อคำนวณสมุดงานนี้ ให้เลือกสมุดงานที่คุณต้องการ แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ระบบวันที่แบบ 1904

คุณสามารถพบปัญหา เมื่อคุณคัดลอก และวางวัน หรือ เมื่อคุณสร้างการอ้างอิงภายนอกระหว่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้ระบบวันที่แตกต่างกันสอง วันอาจปรากฏขึ้น สี่ปีหนึ่งวันก่อนหน้า หรือหลังจากวันที่ที่คุณคาดไว้ คุณสามารถพบปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าคุณกำลังใช้ Excel สำหรับ Windows, Excel for Mac หรือทั้งสองอย่าง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกวัน 5 กรกฎาคม 2007 จากเวิร์กบุ๊กที่ใช้ระบบวัน 1900 แล้ว วางวันที่ไปยังเวิร์กบุ๊กที่ใช้ระบบวันแบบ 1904 วันแสดงเป็น 6 กรกฎาคม 2011 ซึ่งเป็นวัน 1,462 ในภายหลัง หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณคัดลอกวัน 5 กรกฎาคม 2007 จากเวิร์กบุ๊กที่ใช้ระบบวันแบบ 1904 แล้ว วางวันที่ไปยังเวิร์กบุ๊กที่ใช้ระบบวัน 1900 วันแสดงเป็น 4 กรกฎาคม 2003 ซึ่งเป็น 1,462 วันก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเบื้องหลัง ดูระบบวันที่ใน Excel

แก้ไขการคัดลอก และวางปัญหา   

 1. ในเซลล์ว่าง ให้ใส่ค่า 1462

 2. เลือกเซลล์นั้น แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีวันที่ไม่ถูกต้อง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ คลิกเซลล์ใดก็ได้บนแผ่นงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด คลิก วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ในกล่องโต้ตอบ การวางแบบพิเศษ ภายใต้ วาง ให้คลิก ค่า จากนั้น ภายใต้ การดำเนินการ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่เป็นสี่ปีกับหนึ่งวันหลังจากนี้ ให้คลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการตั้งค่าเป็นสี่ปีกับหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ให้คลิก ลบ

แก้ไขปัญหาการอ้างอิงภายนอก   

ถ้าคุณกำลังใช้การอ้างอิงภายนอกไปยังวันที่ในสมุดงานอื่นที่มีระบบวันที่ต่างกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการอ้างอิงภายนอกด้วยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่เป็นสี่ปี และหนึ่งวันเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เพิ่ม 1,462 ไป ตัวอย่าง:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่เป็นสี่ปี และหนึ่งวันก่อนหน้า ลบ 1,462 จากนั้น ตัวอย่าง:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

รูปแบบวันตามคุณต้องการ

แสดงตัวเลขเป็นวันหรือเวลา

ป้อนข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตด้วยตนเอง

ตัวอย่างของสูตรที่ใช้กันทั่วไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×