การเปลี่ยนรหัสผ่านใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ระยะไกล คุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ถ้าฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน คุณสามารถใช้รหัสผ่านเครือข่ายของคุณ แต่ถ้ายังไม่ คุณควรจะได้รับรหัสผ่านเจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านระยะไกลที่เจ้าของฐานข้อมูลได้สร้างไว้สำหรับคุณ คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านระยะไกลนั้นให้ตรงกับรหัสผ่านของเครื่องของคุณ

หมายเหตุ: รหัสผ่านของคุณภายในไม่ได้ถูกกำหนดไปยังเจ้าของฐานข้อมูล

รหัสผ่านชั่วคราว หรือระยะไกล     พิมพ์รหัสผ่านที่กำหนดให้กับคุณ โดยผู้ดูแลระบบ รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

รหัสผ่านภายในเครื่อง     พิมพ์รหัสผ่านคุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ยืนยันรหัสผ่านภายในเครื่อง     พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณคลิกตกลง รหัสผ่านของคุณระยะไกลนั้นถูกเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับรหัสผ่านคุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเว้นแต่ว่ารหัสผ่านระยะไกลและรหัสผ่านของคุณภายในไม่ตรงกับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×