การเปลี่ยนรหัสผ่านพูลโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเอกลักษณ์ของกลุ่มแอปพลิเคชันบนเว็บ กลุ่มแอปพลิเคชันบนเว็บใช้บัญชีผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะตัวเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บ แอปพลิเคชันบนเว็บที่เก็บข้อมูลประจำตัว และจะยังคงทำงานแม้ว่ารหัสผ่านหมดอายุแล้ว อย่างไรก็ตาม พูแอปพลิเคชันบนเว็บจะรีสตาร์ ข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้จะสูญหายไป แล้วพูแอปพลิเคชันบนเว็บไม่สามารถเริ่มต้นจนกว่าจะปรับปรุงข้อมูลประจำตัว ถ้ากลุ่มแอปพลิเคชันบนเว็บไม่สามารถเริ่มต้น จะแสดงความผิดพลาด "บริการไม่พร้อมใช้งาน" HTTP ไปยังผู้ใช้ของเว็บเพจหรือใด ๆ services ที่มีแอปพลิเคชันบนเว็บ

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะหลังจากที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านบนตัวควบคุมโดเมน ใส่ข้อมูลประจำตัวจะตรวจสอบกับที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมน ถ้าคุณใส่รหัสผ่านใหม่ก่อนที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านบนตัวควบคุมโดเมน จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า

 • เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณต้องรีสตาร์กลุ่มแอปพลิเคชันบนเว็บ ซึ่งจะทำให้เนื้อหาหรือบริการนั้นจะไม่พร้อมใช้งานในอีกในขณะพูแอปพลิเคชันบนเว็บเริ่มต้นใหม่

 • กระบวนงานนี้จำเป็นต้องเรียกใช้ได้เฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ในศูนย์กลางดูแลเว็บไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ: การเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ภายในเครื่อง หรือเทียบเท่ากับ จะต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้ การเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ดูแลฟาร์ม (กลุ่มความปลอดภัยของ WSS_RESTRICTED_WPG Windows) ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเอกลักษณ์ของกลุ่มแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้

 1. ในไซต์ SharePoint Web ดูแลจากศูนย์กลาง คลิกการดำเนินการ

 2. บนหน้าการดำเนินการ ภายใต้กำหนดค่าความปลอดภัย คลิกบัญชีผู้ใช้บริการ

 3. ในส่วนการจัดการข้อมูลประจำตัว ภายใต้เลือกคอมโพเนนต์การอัปเด เลือกพูแอปพลิเคชันบนเว็บ

 4. ในรายการบริการเว็บ เลือกบริการที่สร้างขึ้นภายใต้กลุ่มแอปพลิเคชัน ตามค่าเริ่มต้นคือWindows SharePoint Services Web Application

 5. ในรายการแอปพลิเคชันพู เลือกกลุ่มแอปพลิเคชันคุณต้องการปรับปรุงข้อมูลประจำตัว

 6. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในกล่องรหัสผ่าน

 7. คลิก ตกลง

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเอกลักษณ์ของกลุ่มแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยใช้บรรทัดคำสั่ง

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานการดูแลจากศูนย์กลางเว็บไซต์ เปิดบรรทัดคำสั่ง และนำทางไปยังโฟลเดอร์โปรแกรม Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN

 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  งาน – o stsadm – userlogin <โดเมน\ >

  – ผ่าน< newpassword > – กัน

  หมายเหตุ: userloginเป็นบัญชีผู้ใช้ของข้อมูลเฉพาะตัวพูเว็บแอปพลิเคชัน

 3. กด ENTER

 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  จึง

 5. กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×