การเปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้ายบนสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการแก้ไขต้นแบบภาพนิ่งสำหรับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนท้ายจัดรูปแบบ (เช่นสไตล์ฟอนต์ ขนาด สี) บนสไลด์ของคุณทั้งหมดในครั้งเดียว

เปลี่ยนท้ายกระดาษทั้งหมดในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้าย ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ คลิกต้นแบบสไลด์เพื่อเลือก

    ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

  3. เน้นองค์ประกอบการท้ายกระดาษใด ๆ (เช่นวัน ข้อความท้ายกระดาษ หรือหมายเลขสไลด์) บนต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บหน้าแรก เลือกฟอนต์จัดรูปแบบคุณต้องการในกลุ่มฟอนต์ และย่อหน้า

    การเปลี่ยนฟอนต์ของส่วนท้าย

สำคัญ:    เพื่อให้แน่ใจว่า ของคุณที่ปรับปรุงท้ายกระดาษปรากฏบนสไลด์ของคุณ บนเมนูแทรก คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้ว บนแท็บสไลด์ เลือกองค์ประกอบท้ายกระดาษใด ๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ รวมถึงวันและเวลาหมายเลขภาพนิ่ง และท้ายกระดาษ เมื่อคุณกลับไปยังมุมมองปกติ เปลี่ยนแปลงท้ายกระดาษของคุณควรปรากฏบนองค์ประกอบท้ายกระดาษใด ๆ ที่คุณเลือก

เปลี่ยนท้ายกระดาษสำหรับเค้าโครงเฉพาะเจาะจงหรือจากแต่ละสไลด์

  • คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบอักษรจัดรูปแบบของท้ายกระดาษบนเค้าโครงหน้าแต่ละรายการในมุมมองต้นแบบสไลด์ โดยการเลือกเค้าโครงหน้าในขั้นตอนที่ 2 และแก้ไขสไตล์บนแท็บหน้าแรก

  • คุณสามารถปรับเปลี่ยนแบบอักษรจัดรูปแบบของท้ายกระดาษบนภาพนิ่งแต่ละรายการด้วยการเลือกข้อความท้ายกระดาษในมุมมองปกติ แล้วแก้ไขสไตล์บนแท็บหน้าแรก

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาเชิงอรรถ

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×