การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ที่คุณชื่นชอบใน Word ทุกครั้งที่คุณใช้งาน ให้ตั้งค่าฟอนต์นั้นเป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงฟอนต์เริ่มต้นแล้ว และการตั้งค่าใหม่ดังกล่าวไม่มีผล ให้เลื่อนลงไปอ่านข้อมูลด้านล่างซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเพิ่มเติมที่ควรลองทำดู

 1. คลิก เค้าโครง แล้วคลิกลูกศร ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ในกลุ่ม ฟอนต์

  ลูกศรสำหรับเปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

 2. ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 3. ภายใต้ ขนาด ให้คลิกขนาดที่คุณต้องการใช้สำหรับเนื้อความ

 4. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  ปุ่ม ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

 5. คลิก ใช้เทมเพลต Normal กับเอกสารทั้งหมด

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

ขณะนี้เอกสารใหม่ทั้งหมดจะใช้ฟอนต์ดังกล่าว เว้นแต่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการใช้ฟอนต์อื่นสำหรับเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนเดิม แต่ในขั้นตอนที่ 5 ให้คลิก เอกสารนี้เท่านั้น

ถ้าการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง

ในบางครั้ง การตั้งค่าสิทธิ์ของบริษัทหรือ Add-in บางอย่างจะเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นกลับไปเป็นฟอนต์เดิม ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ลองทำสิ่งต่อไปนี้ดู

ตรวจสอบสิทธิ์

 1. คลิก เริ่ม

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ Normal.dotm แล้วคลิก ค้นหา

 3. คลิกขวา Normal.dotm แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ทั่วไป ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก อ่านอย่างเดียว เอาไว้ ถ้ามีการเลือกไว้ ให้ยกเลิกการเลือกดังกล่าว

 5. คลิกแท็บ ความปลอดภัย ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ ให้คลิกชื่อของคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เขียนในกล่อง สิทธิ์

 6. คลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกกล่อง อ่านอย่างเดียว หรือถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเขียน ให้ติดต่อบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทของคุณ

ปิด Add-in

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเขียน และการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นยังไม่มีผล คุณอาจต้องปิดใช้งาน Add-in ของ Word และเปลี่ยนการตั้งค่าของฟอนต์เริ่มต้น วิธีการมีดังนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-in

 2. ในกล่อง Add-in ให้ค้นหา Add-in รายการใดรายการหนึ่งที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วสังเกตชนิดของ Add-in ที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ ชนิด

 3. คลิกที่ชนิดของ Add-in ในรายการ จัดการ แล้วคลิก ไป

  ตัวอย่างเช่น คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป

 4. ยกเลิกการเลือกกล่องต่างๆ ของ Add-in ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สำหรับชนิดอื่นๆ ของ Add-in

หลังจากที่คุณเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นแล้ว ให้เปิดใช้งาน Add-in

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-in

 2. คลิกชนิดของ Add-in ในรายการ จัดการ แล้วคลิก ไป

 3. เลือกกล่องต่างๆ ของ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับชนิดอื่นๆ ของ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องปิดใช้งาน Add-in ที่มีชนิดเป็น ตัวตรวจสอบเอกสารพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×