การเปลี่ยนพารามิเตอร์ของสมุดงานใน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถแก้ไขเซลล์ในสมุดงาน Microsoft Office Excel ได้โดยตรงโดยใช้ Excel Services ก่อนบันทึกสมุดงาน Excel ผู้สร้างสมุดงานสามารถกำหนดอย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์ โดยแต่ละพารามิเตอร์จะสอดคล้องกับเซลล์ที่มีชื่อ แล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนเซลล์ทางอ้อมโดยใช้บานหน้าต่างงานพารามิเตอร์เพื่อป้อนค่าใหม่ หรือโดยใช้ Filter Web Parts

ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างสมุดงานสามารถสร้างโปรแกรมคำนวณการจ่ายเบี้ยจำนองแบบง่ายที่ต้องการค่าเซลล์ต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ และจำนวนเงินกู้ คุณจะสามารถป้อนค่าเหล่านี้ในบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์เพื่อคำนวณการชำระเงินรายเดือน

การใช้บานหน้าต่างงานพารามิเตอร์

1. สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ บานหน้าต่างงานพารามิเตอร์จะแสดงป้ายชื่อ กล่องข้อความ และคำแนะนำเครื่องมือเพิ่มเติม

2. ป้อนค่าพารามิเตอร์ แล้วคลิก นำไปใช้

3. ค่าถูกแสดง และผลลัพธ์ถูกคำนวณ

หมายเหตุ: วิธีอื่นในการตั้งค่าพารามิเตอร์จะส่งผ่านค่าจาก Web Part หนึ่ง เช่น Web Part ตัวกรอง ไปยัง Excel Web Access Web Part โดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเชื่อมต่อตัวกรอง Web Part ไปยัง Excel Web Access

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊ก

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์สมุดงาน

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์สมุดงานเพื่อทำการวิเคราะห์แบบ "What-if" แบบง่าย (เช่นการเปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุน (ROI) ที่มีค่าข้อมูลเข้าต่างกัน) ป้อนค่าตัวแปรต้นให้กับแบบจำลองในการคำนวณ (เช่นโปรแกรมคำนวณการจ่ายเบี้ยจำนองรายเดือน) และทำข้อมูล Web Parts ที่เชื่อมต่อบนเพจของ Web Part ให้ตรงกัน (เช่นแดชบอร์ดที่มีหลาย Excel Web Access Web Part และที่มีการปรับปรุงพร้อมกันตามค่าที่เลือกไว้ใน Filter Web Part)

โปรดจำข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ไว้เมื่อคุณกำหนดพารามิเตอร์สมุดงานใน Microsoft Office Excel 2007 และใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ใน Excel Services

ชื่อที่กำหนดและเซลล์   

 • เซลล์ที่มีชื่อต้องมีค่า ไม่ใช่สูตร

 • เซลล์ที่มีชื่อสามารถเป็นเซลล์เดี่ยวหรือเซลล์ผสาน มีเซลล์หนึ่งเซลล์สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ คุณไม่สามารถใช้ช่วงที่มีเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปได้

 • เซลล์ไม่สามารถมีอยู่ใน PivotTable อย่างไรก็ตาม เซลล์ที่มีชื่อสามารถมีเขตข้อมูลตัวกรองรายงานจากรายงาน PivotTable ได้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเซลล์โดยใช้ Filter Web Part เท่านั้น ไม่ใช่โดยใช้บานหน้าต่างงานพารามิเตอร์

 • ชื่อที่ถูกกำหนดต้องเป็นการอ้างอิงสัมบูรณ์กับเซลล์เดียวเซลล์หนึ่ง ซึ่งคุณจะไม่สามารถใช้การอ้างอิงสัมพัทธ์ได้ และชื่อที่ถูกกำหนดต้องไม่อ้างอิงไปยังชื่ออื่น

 • การอ้างอิงเซลล์ต้องเป็นเซลล์ภายในสมุดงาน คุณไม่สามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ภายนอกได้

 • เซลล์ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กำหนดไว้ ไม่สามารถถูกล็อก และไม่สามารถอยู่ในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

  พารามิเตอร์   

 • จำนวนพารามิเตอร์สูงสุดสำหรับสมุดงานแต่ละเล่มคือ 255 ตัว

 • ความยาวสูงสุดของค่าพารามิเตอร์คือ 1024 อักขระ

 • พารามิเตอร์ถูกแสดงในบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ตามลำดับตัวอักษร

 • ชื่อของพารามิเตอร์คือชื่อที่ถูกกำหนดของเซลล์

 • คำอธิบายพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้มาจากข้อคิดเห็นของชื่อที่กำหนดไว้ และได้ถูกใช้เป็นคำแนะนำเครื่องมือเพื่อช่วยผู้ใช้เมื่อป้อนพารามิเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพารามิเตอร์ ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

หมายเหตุ: เมื่อสมุดงานถูกบันทึกด้วยรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีชื่อที่เลือกไว้ และคุณแสดงสมุดงานในมุมมองรายการที่มีชื่อ คุณยังสามารถแสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์และกำหนดพารามิเตอร์ ไม่ว่าเซลล์ที่มีชื่อของพารามิเตอร์มีอยู่ในรายการที่ชื่อเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงรายการแผนภูมิ และอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับปรุงแผนภูมิด้วยการป้อนค่าพารามิเตอร์สำหรับค่าเซลล์ที่ไม่อยู่ในรายการที่มีชื่อเหล่านั้น

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนพารามิเตอร์สมุดงาน

 1. ถ้าบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์สมุดงานไม่ได้ถูกแสดง ให้ขยายบานหน้าต่างเพื่อดูพารามิเตอร์ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์สมุดงาน ผู้สร้างสมุดงานยังไม่ได้ระบุพารามิเตอร์ใดๆ ในแท็บ พารามิเตอร์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel Services ก่อนบันทึกสมุดงาน ผู้สร้าง Web Part ได้ล้างคุณสมบัติ การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ไปแล้ว หรือผู้สร้าง Web Part ได้ล้างคุณสมบัติ ความสามารถในการโต้ตอบสำหรับสมุดงานทั้งหมด ไปแล้ว

 2. สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้ ให้ป้อนค่าในกล่องข้อความ ถ้าผู้สร้างสมุดงานได้กำหนดพารามิเตอร์ด้วยคำอธิบายไว้แล้ว ให้โฮเวอร์เหนือชื่อพารามิเตอร์หรือกล่องข้อความเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์

 3. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ ให้คลิก นำไปใช้ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ คุณอาจต้องเลื่อนไปยังด้านล่างเพื่อดูปุ่ม นำไปใช้

 4. เมื่อต้องการเอาค่าใดๆ ในบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ออกและป้อนค่าใหม่ ให้คลิก ล้าง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์สมุดงาน คุณเท่านั้นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในสมุดงาน ไม่ใช่ผู้ใช้คนอื่น เมื่อคุณปิด Microsoft Office Excel Web Access ค่าที่เปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกบันทึกพร้อมกับสมุดงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×