การเปลี่ยนบริการบนเว็บที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มในครั้งแรกซึ่งมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักกับบริการบนเว็บ คุณอาจใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ใช้ในการพัฒนาบริการบนเว็บ เมื่อบริการบนเว็บพร้อมที่จะใช้งาน คุณจะต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักในแม่แบบฟอร์มจากสภาพแวดล้อมการทดสอบไปเป็นตำแหน่งของบริการบนเว็บที่ใช้งาน

เมื่อคุณเปลี่ยนการบริการเว็บในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก Microsoft Office InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลหลักกับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับXML Schema ในบริการเว็บใหม่ ถ้าแบบแผนในบริการเว็บใหม่ และเก่าจะเหมือนกับ InfoPath ผูกตัวควบคุมที่มีอยู่บนเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใหม่ ถ้าเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลใหม่ไม่ตรงกับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลเก่า InfoPath ลบการรวมแหล่งข้อมูลจากตัวควบคุม ถ้า InfoPath เอาการผูกข้อมูลจากตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ หรือผูกเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งข้อมูลใหม่

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่แบบฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลหลักอาจมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม การเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง หรือทั้งสองอย่าง ถ้าการเชื่อมต่อข้อมูลหลักมีทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง และบริการบนเว็บได้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อทั้งสองอย่าง

หมายเหตุ: โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งอื่น ในส่วน ดูเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณควรประกาศและทดสอบแม่แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บจะทำงานตามที่คาดไว้เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ นอกจากนี้ คุณควรทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณยังคงทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อคุณทำการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศแม่แบบฟอร์ม ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณต้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลบริการบนเว็บ

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บใหม่

 • ตรวจสอบว่าบริการบนเว็บใหม่ใช้การเข้ารหัสในลักษณะ document/literal ทั้งนี้ InfoPath จะสามารถใช้ได้เฉพาะบริการบนเว็บที่มีลักษณะ document/literal เท่านั้น

 • ชื่อของการดำเนินการในบริการบนเว็บที่คุณจะใช้

 • การตรวจสอบว่า schema ในบริการบนเว็บใหม่และบริการบนเว็บเดิมเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก แปลงแหล่งข้อมูลหลัก

 2. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. ภายใต้ เลือกชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้คลิก บริการบนเว็บ จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้อง การค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่ได้รับ ใส่คำสำคัญค้นหา แล้ว คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่ส่งกลับข้อมูลไปยังฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 6. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบกับองค์ประกอบที่ไม่รู้จักใน Schema ของบริการบนเว็บ ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างคุณอาจถูกขอให้ระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มใดที่จะเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลหลักบ้าง

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 7. ถ้าบริการบนเว็บยอมรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างจะถามว่าคุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลแบบสอบถามหรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่งข้อมูล ที่ถูกเลือกทิ้งไว้ แล้วคลิก ถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  หน้านี้ของตัวช่วยสร้างจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อแฟ้ม Web Services Description Language (WSDL) ของบริการบนเว็บระบุว่าบริการบนเว็บส่งกลับ Microsoft ADO.NET DataSet

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 9. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 10. เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์ม บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 11. ทดสอบแม่แบบฟอร์มอย่างละเอียดด้วยการเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้แล้วกรอกข้อมูล ตรวจสอบว่าฟอร์มทำงานตามที่คาดไว้

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บใหม่ที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งฟอร์ม จากนั้นคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้อง การค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่ได้รับ ใส่คำสำคัญค้นหา แล้ว คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 4. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการของบริการบนเว็บที่ใช้ข้อมูลที่ส่ง จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เมื่อต้องการเลือกข้อมูลในฟอร์มที่จะส่งสำหรับพารามิเตอร์แต่ละตัวในบริการบนเว็บ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ ตัวเลือกพารามิเตอร์ ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง จากนั้นให้คลิก ตกลง

  5. ในกล่อง รวม ให้คลิก องค์ประกอบข้อความและองค์ประกอบลูกเท่านั้น เพื่อส่งแค่ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หรือคลิก ทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งชื่อเขตข้อมูล ข้อมูลในเขตข้อมูล และองค์ประกอบลูกในกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่เลือก

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลเป็นสตริง

   หมายเหตุ: โดยทั่วไป คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าบริการบนเว็บต้องการวัตถุ ADO.NET DataSet ให้เลือกโหนด dataset เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้โหนดชนิดอื่นสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับบริการบนเว็บที่ต้องการ ADO.NET DataSet การกระทำการส่งจะล้มเหลว

 6. คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×