การเปลี่ยนบทบาทและสิทธิ์ของสมาชิกในโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนบทบาทและสิทธิ์ของสมาชิกในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ด้วยการเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติพื้นที่ทำงาน

การเปลี่ยนบทบาทสมาชิกในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

 1. คลิแสดงคุณสมบัติสำหรับชื่อของโฟลเดอร์ราก ในบานหน้าต่างงานการซิงโครไนซ์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ

  หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ บทบาท

 3. เลือกสมาชิกที่มีบทบาทที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก เปลี่ยนบทบาท... เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนบทบาท

 5. เลือกบทบาทที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก นำไปใช้ ถ้าคุณต้องการนำไปใช้การเปลี่ยนบทบาทในปัจจุบัน และทำกิจกรรมอื่นๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ หรือคลิก ตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนไปใช้และปิดกล่องโต้ตอบ

การเปลี่ยนสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

 1. คลิกแสดงคุณสมบัติสำหรับชื่อของโฟลเดอร์ราก ภายใต้งานการซิงโครไนซ์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ

  หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ สิทธิ์

 3. เลือกบทบาทที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์

  สิทธิ์ที่เลือกจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแสดงสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เลือกหรือไม่เลือกสิทธิ์ที่จะกำหนดให้กับบทบาทที่เลือก

 5. คลิก นำไปใช้ (ถ้าคุณต้องการเลือกบทบาทอื่นเพื่อการปรับปรุง) หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณทำการเปลี่ยนสิทธิ์เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×