การเปลี่ยนตำแหน่งลงจุดในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือลงจุดในแผนภูมิแท่งจากวงกลม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกชิ้นหนึ่งชิ้นในแผนภูมิวงกลมที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก จุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก

  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชิ้นที่ปรากฏในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลมด้วยการลากได้ ให้คลิกส่วนของชิ้นหรือแท่งบนแผนภูมิหลัก แล้วลากส่วนนั้นไปยังแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม หรือในทางกลับกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×