การเปลี่ยนตำแหน่งลงจุดในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือลงจุดในแผนภูมิแท่งจากวงกลม

  1. คลิกชิ้นหนึ่งชิ้นในแผนภูมิวงกลมที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก จุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก

  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชิ้นที่ปรากฏในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลมด้วยการลากได้ ให้คลิกส่วนของชิ้นหรือแท่งบนแผนภูมิหลัก แล้วลากส่วนนั้นไปยังแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม หรือในทางกลับกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×