การเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเดียวป้ายชื่อข้อมูล โดยการลาก ใช้กระบวนงานนี้เพื่อวางป้ายผนึกทั้งหมดสำหรับการชุดข้อมูล ในตำแหน่งบนเครื่องหมายข้อมูลของพวกเขามาตรฐานในแถบ 2 D คอลัมน์ และแผน ภูมิเส้น 2 D และ 3 มิติแผนภูมิวงกลม และแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

  1. คลิกแผนภูมิภายนอกป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิกป้ายชื่อข้อมูลป้ายใดป้ายหนึ่งในชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ การจัดแนว

  4. ในกล่อง ตำแหน่งป้ายชื่อ ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×