การเปลี่ยนตัวเลือก Outlook Mobile Service เพื่อส่งข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันข้อความมัลติมีเดียไม่พร้อมใช้งานการบริการแบบไร้สายสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Outlook Mobile จะถูกจำกัดกับข้อความในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการส่งต่อรายการ Microsoft Office Outlook 2007 เช่น ตัวเตือน หรือข้อความอีเมล ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน คุณสามารถเลือกส่งเป็นข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียได้ การส่งต่อรายการเป็นข้อความจะเป็นประโยชน์เมื่อต้องส่งข้อมูลที่สำคัญในข้อความอย่างเร่งด่วนเท่านั้น นอกจากนี้ โดยปกติการส่งข้อความมักมีราคาย่อมเยากว่าการส่งข้อความมัลติมีเดีย

ระบุตัวเลือกรูปแบบใน Outlook Mobile Service เพื่อส่งข้อความ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ มือถือ ให้คลิก ตัวเลือกมือถือ

  3. ภายใต้ รูปแบบข้อความมือถือ ให้คลิก ข้อความ

เปลี่ยนตัวเลือกการนำส่งของข้อความ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ มือถือ ให้คลิก ตัวเลือกมือถือ

  3. คุณสามารถเลือกข้อความที่คุณต้องการให้รายการ Outlook ใด ๆ ส่งต่อการแยกออกเป็นจำนวนสูงสุด ในตัวเลือกการตัดให้สั้นลงในข้อความของข้อความ n แรก เลือก หรือพิมพ์ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20 รายการ Outlook ใด ๆ ที่ถูกแบ่งออกเป็นข้อความที่มากกว่าจำนวนนี้จะถูกตัดทอน และเฉพาะแรก n ข้อความจะถูกส่ง โดยที่ n คือ จำนวนที่คุณได้เลือกไว้

  4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×