การเปลี่ยนตัวเลือก Outlook Mobile Service เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ในบทความนี้จะไม่พร้อมใช้งานการบริการแบบไร้สายสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Outlook Mobile จะถูกจำกัดกับข้อความในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการส่งต่อรายการ Microsoft Office Outlook 2007 เช่น ตัวเตือน หรือข้อความอีเมล ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน คุณสามารถเลือกส่งเป็นข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียได้ รูปแบบข้อความมัลติมีเดียจะเป็นประโยชน์สำหรับส่งต่อรายการ Outlook เช่น อีเมลที่มีสิ่งที่แนบ คุณยังสามารถระบุตัวเลือก เช่น ความกว้าง ความสูง และคุณภาพรูปของข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งได้อีกด้วย

ระบุตัวเลือกรูปแบบข้อความมัลติมีเดียใน Outlook Mobile Service

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ มือถือ ให้คลิก ตัวเลือกมือถือ

 3. ภายใต้ รูปแบบข้อความมือถือ ให้คลิก ข้อความมัลติมีเดีย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกการนำส่งของข้อความมัลติมีเดีย

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ มือถือ ให้คลิก ตัวเลือกมือถือ

 3. เมื่อต้องการส่งรายการ Outlook พร้อมด้วยภาพใดๆ ที่แนบมาด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมรูปที่แนบ

 4. ภายใต้ ข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถกำหนดตัวเลือกต่อไปนี้ได้

  • ความละเอียดเริ่มต้นของหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ (พิกเซล)

   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของข้อความมัลติมีเดียเป็นพิกเซล ความกว้างสามารถเป็นเลขจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 50 ถึง 320 ความสูงสามารถเป็นเลขจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 50 ถึง 320

  • คุณภาพรูป

   คลิก ต่ำ ปานกลาง หรือ สูง เพื่อตั้งค่าคุณภาพรูปที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: คุณภาพรูปยิ่งสูง ขนาดของข้อความมัลติมีเดียก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วย

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×