การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในมุมมองการนําเสนอสไลด์หรือมุมมองการอ่าน คุณสามารถเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมมายังสิ่งที่ต้องการนำเสนอบนสไลด์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการนําเสนอสไลด์ บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น หรือ จากสไลด์ปัจจุบัน เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการอ่าน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก มุมมองการอ่าน

 2. กด และ CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิ กและลากปุ่มเมาส์ด้านซ้ายให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณเห็นตัวชี้แบบเลเซอร์ แต่ไม่เห็นตัวชี้เมาส์ คุณต้องกด CTRL ค้างไว้ก่อนที่จะเลื่อนเมาส์เพื่อซ่อนตัวชี้เมาส์

เปลี่ยนสีของตัวชี้แบบเลเซอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีตัวชี้แบบเลเซอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ ตัวเลือกการนำเสนอ ให้เลือกสีที่คุณต้องการจากรายการ สีตัวชี้แบบเลเซอร์ แล้วคลิก ตกลง

  ตัวเลือก แสดงตัวชี้เลเซอร์ ใน PowerPoint

การบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์

เมื่อต้องการบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอสไลด์บนเว็บหรืองานนำเสนอที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและกำหนดเวลา สไลด์นำเสนอของคุณ ดูระเบียนที่นำเสนอสไลด์กับคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มตั้งค่า ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง รูปปุ่ม

  คลิก เริ่มบันทึกจากจุดเริ่มต้น หรือ เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณที่จุดใด

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์

 3. คลิกเริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการบรรยายในกล่องบันทึก คลิกหยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินต่อ คลิกบันทึกประวัติย่อ

 4. กด และ CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิ กและลากปุ่มเมาส์ด้านซ้ายให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป

 5. เมื่อต้องการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป ให้ปล่อย CTRL แล้วคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

การกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และนำเสนอสไลด์ปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์โดยมีกำหนดเวลาภายใต้ภาพนิ่งแต่ละ

เมื่อต้องการดูเคลื่อนไหวของตัวชี้และการกำหนดเวลาที่คุณเพิ่งทำบันทึก บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกตั้งแต่เริ่มต้น หรือตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

เมื่อต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวชี้หรือเวลาการแสดงสไลด์ใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×