ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณกำลังแสดงงานนำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์ดึงความสนใจไปบางสิ่งบางอย่างบนสไลด์

เปิดใช้งานตัวชี้แบบเลเซอร์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง:    บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกตั้งแต่เริ่มต้น หรือจากสไลด์ปัจจุบัน เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์ของคุณ

   คุณสามารถเริ่มการนำเสนอสไลด์ จากจุดเริ่มต้น หรือ ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน
  • เมื่อต้องการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในมุมมองการอ่าน:    บนแท็บมุมมอง คลิกมุมมองการอ่าน

   มุมมองการอ่านที่เหมาะสมสำหรับการอ่านใน PowerPoint งานนำเสนอแบบเต็มหน้าจอเมื่อมีผู้นำเสนอไม่มีอยู่
 2. กด และแป้น Ctrl ค้างไว้ จากนั้นคลิ กและลากปุ่มเมาส์ด้านซ้ายให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป

  เคล็ดลับ:    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณเพื่อดูตัวชี้แบบเลเซอร์ได้แต่ไม่ชี้เมาส์ของคุณ ไม่แน่ใจว่าการกด ค้าง Ctrlก่อนที่จะย้ายเมาส์ของคุณเพื่อให้ตัวชี้เมาส์ที่ซ่อนอยู่

ตามค่าเริ่มต้น สีของตัวชี้เป็นสีแดง แต่สีเขียวและสีน้ำเงินจะพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของตัวชี้แบบเลเซอร์ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ ตัวเลือกการนำเสนอ ให้เลือกสีที่คุณต้องการจากรายการ สีตัวชี้แบบเลเซอร์ แล้วคลิก ตกลง

  ตัวเลือก แสดงตัวชี้เลเซอร์ ใน PowerPoint

(เพื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกและกำหนดเวลา สไลด์นำเสนอของคุณ ดูระเบียนที่นำเสนอสไลด์กับคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์)

เมื่อต้องการบันทึกการเคลื่อนไหวของตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอสไลด์บนเว็บหรืองานนำเสนอที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้ชี้ไปที่ลูกศรถัดจาก การบันทึกการนำเสนอสไลด์ รูปปุ่ม

  คลิก เริ่มบันทึกจากจุดเริ่มต้น หรือ เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเริ่มการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณที่จุดใด

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์

 3. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการหยุดการบรรยายในกล่องบันทึก คลิกหยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินต่อ คลิกบันทึกประวัติย่อ

 4. กด และ Ctrl ค้างไว้ จากนั้นคลิ กและลากปุ่มเมาส์ด้านซ้ายให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ปล่อย Ctrl ทางแล้ว คลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

  การกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และนำเสนอสไลด์ปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์โดยมีกำหนดเวลาภายใต้ภาพนิ่งแต่ละ

 7. เมื่อต้องการดูการเคลื่อนไหวของตัวชี้และการกำหนดเวลาที่คุณเพิ่งทำบันทึก บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกตั้งแต่เริ่มต้น หรือตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

เมื่อต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวชี้หรือเวลาการแสดงสไลด์ใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง

เปิดใช้งานตัวชี้แบบเลเซอร์

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกเล่นตั้งแต่เริ่มต้น หรือเล่นตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์ของคุณ

  เล่นการนำเสนอสไลด์ จากจุดเริ่มต้น หรือ ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน
 2. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ helper สี่ปุ่มปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายล่างของสไลด์ของคุณ สองกำหนดลักษณะที่ปรากฏตัวชี้เมาส์ไปยังผู้ชม:

  ปุ่มที่มีลักษณะเหมือนปากกากำหนดลักษณะที่ปรากฏตัวชี้เมาส์ไปยังผู้ชม

  คลิกปุ่มปากกาที่ จากนั้น เลือกตัวชี้แบบเลเซอร์ จากเมนูป็อปอัพ:

  เลือกตัวชี้แบบเลเซอร์จากเมนูป็อปอัพ
 3. กดปุ่มตัวเลือก จากนั้นคลิ กและลากปุ่มเมาส์ด้านซ้ายให้ชี้ไปที่เนื้อหาบนสไลด์ที่คุณต้องการดึงความสนใจไป

เปลี่ยนสีของตัวชี้แบบเลเซอร์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น สีของตัวชี้เป็นสีแดง แต่สีเขียวและสีน้ำเงินจะพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของตัวชี้แบบเลเซอร์ ทำต่อไปนี้:

 1. ในโหมดการนำเสนอสไลด์ คลิกไอคอนตัวชี้แบบเลเซอร์ที่ส่วนล่างซ้ายของภาพนิ่ง:

  ไอคอนตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์
 2. บนเมนูป็อปอัพ ชี้ไปที่สีเลเซอร์ จากนั้น เลือกสีคุณต้องการ

  คุณสามารถเลือกสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินสีของตัวชี้แบบเลเซอร์

ดูเพิ่มเติม

คลิกเพื่อไปแต่ละสไลด์ โดยใช้ปากกา Bluetooth ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×