การเปลี่ยนฐานข้อมูล SQL Server ที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล SQL Server อื่น ตัวอย่างเช่น ให้จินตนาการว่าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม แล้วทดสอบแม่แบบนี้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ฐานข้อมูลการทดสอบที่คล้ายคลึงกับฐานข้อมูลการผลิตของคุณ ในระหว่างกระบวนการการทดสอบนี้ คุณจะออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล SQL Server ที่บริษัทของคุณจะใช้สำหรับการทดสอบ แต่ฐานข้อมูล SQL Server ของการผลิตที่ผู้ใช้จะใช้เมื่อคุณใช้แม่แบบฟอร์มจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ก่อนที่คุณจะสามารถใช้แม่แบบฟอร์มของคุณ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักจากฐานข้อมูลการทดสอบไปเป็นฐานข้อมูลการผลิต

เมื่อคุณเปลี่ยนฐานข้อมูลในของแม่แบบของฟอร์มการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก Microsoft Office InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิธีจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลใหม่ ถ้าฐานข้อมูลใหม่เก็บข้อมูลในแบบเดียวกับฐานข้อมูลเก่า InfoPath ผูกตัวควบคุมที่มีอยู่บนเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใหม่ ถ้าเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลใหม่ไม่ตรงกับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลเก่า InfoPath ลบการรวมแหล่งข้อมูลจากตัวควบคุม ถ้า InfoPath เอาการผูกข้อมูลจากตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ หรือผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งข้อมูลใหม่

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณควรประกาศและทดสอบแม่แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลักกับฐานข้อมูลทำงานอย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ นอกจากนี้ คุณควรจะทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มยังคงทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อคุณทำการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศแม่แบบฟอร์ม ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณต้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลฐานข้อมูล

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูล SQL Server ใหม่

 • การรับรองความถูกต้องจำเป็นต้องมีสำหรับฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้ทั้ง การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows หรือ การรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

 • การตรวจสอบว่าชื่อตาราง ชื่อเขตข้อมูล และความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลใหม่เหมือนกันกับในฐานข้อมูลเดิม ถ้าคุณเพิ่มความสัมพันธ์ตารางเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มนี้ในครั้งแรก คุณจะต้องเพิ่มความสัมพันธ์ตารางเดียวกันนี้เมื่อคุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักด้วย

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก แปลงแหล่งข้อมูลหลัก

 2. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือกที่เลือกถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เปลี่ยนฐานข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่

 6. ในรายการ แหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง ให้คลิก Microsoft SQL Server แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูล SQL Server

 8. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฐานข้อมูลระบุให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะที่คุณได้รับจากผู้ดูแลฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และกล่อง รหัสผ่าน

 9. คลิก ถัดไป

 10. ในรายการ โปรดเลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้คลิกชื่อของฐานข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ คลิกชื่อของตารางหลัก จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้

  ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตารางอื่นๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม คุณสามารถเพิ่มตารางอื่นๆ ลงในหน้านี้ของตัวช่วยสร้าง

  เพิ่มตารางอื่น

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในรายการ เลือกตารางลูกที่จะเพิ่ม ให้คลิกที่ชื่อของตารางลูก จากนั้นคลิก ถัดไป

  3. InfoPath จะพยายามตั้งค่าความสัมพันธ์โดยจับคู่ชื่อเขตข้อมูลในทั้งสองตาราง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่เสนอแนะ ให้เลือกความสัมพันธ์ดังกล่าว จากนั้นคลิก เอาความสัมพันธ์ออก

  4. เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ ให้คลิก เพิ่มความสัมพันธ์ คลิกที่ชื่อของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทั้งสองคอลัมน์ จากนั้นคลิก ตกลง

  5. คลิก เสร็จสิ้น

  6. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 12. คลิก ถัดไป

 13. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ชื่อนี้จะปรากฏในรายการ แหล่งข้อมูลในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 14. เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งอื่นที่คุณจะเพิ่มในภายหลัง ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้ เพื่อปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

 15. คลิก เสร็จสิ้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามหรือการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งที่เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลรองในขณะนี้ คุณสามารถทดสอบทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลหลักและการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่เป็นการเชื่อมต่อใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลรอง ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 16. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 17. เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์ม บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 18. ทดสอบอย่างละเอียดด้วยการเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้และกรอกฟอร์ม ตรวจสอบว่าฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ทำงานตามที่คาดไว้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×