การเปลี่ยนชื่อ PivotTable หรือรายงาน PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้าง PivotTable หรือรายงาน PivotChart ขึ้น Microsoft Office Excel จะกำหนดชื่อเริ่มต้นของแต่ละวัตถุโดยใช้ข้อตกลงการตั้งชื่อต่อไปนี้ ได้แก่ PivotTable1, PivotTable2 ต่อไปเรื่อยๆ และ Chart 1, Chart 2 ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของแต่ละวัตถุได้เพื่อให้วัตถุสื่อความหมายมากขึ้นสำหรับคุณ

รายงาน PivotTable

  1. คลิกรายงาน PivotTable

  2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิกกล่องข้อความ ชื่อ PivotTable

  3. พิมพ์ชื่อใหม่

  4. กด ENTER

รายงาน PivotChart

  1. คลิกรายงาน PivotChart

  2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิกกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ

  3. พิมพ์ชื่อใหม่

  4. กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×