การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

  1. ในแถบเปิดใช้งาน คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  2. ป้อนชื่อใหม่แล้วคลิก ตกลง

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์รากของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในระบบแฟ้มของ Windows ของคุณ

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์รากของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันมีผลกระทบต่อการลบโฟลเดอร์และการเพิ่มโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ใหม่ ส่งผลให้โฟลเดอร์หยุดการทำข้อมูลให้ตรงกัน (อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์จะยังคงทำข้อมูลให้ตรงกันในกลุ่มสมาชิกอื่นที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์)

คุณสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันต่อสำหรับโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนชื่อดังนี้

  1. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้งาน

    พร้อมท์ "ไม่พบโฟลเดอร์" จะแสดงขึ้น

  2. คลิก โฟลเดอร์ถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้ว ให้พร้อมท์ฉันสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

  3. คลิก ตกลง

  4. เรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก ตกลง

การทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกันและรายชื่อสมาชิกได้รับการคืนค่า

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ผลของการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ย่อยจะแตกต่างกันสำหรับสมาชิกอื่นขึ้นอยู่กับว่า พวกเขาออนไลน์หรือไม่ขณะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

  • การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ไม่มีผลใดๆ (นอกจากเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์) ต่อสมาชิกที่ออนไลน์ขณะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

  • สำหรับสมาชิกที่ออฟไลน์ การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์มีผลต่อการลบและการเพิ่มโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ใหม่ ส่งผลให้เนื้อหาทั้งหมด (โฟลเดอร์และแฟ้มข้อมูล) ในโฟลเดอร์ต้องถูกดาวน์โหลดอีกครั้ง สมาชิกที่ใช้การตั้งค่าการดาวน์โหลดด้วยตนเองจำเป็นต้องเลือกแฟ้มที่จะดาวน์โหลดอีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×