การเปลี่ยนชื่อเค้าโครง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ลงในเค้าโครง ถ้าเนื้อหาในพื้นที่ที่สำรองไว้ดังกล่าวเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเค้าโครง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

  2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์และเค้าโครง คลิกขวาเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อเค้าโครง ในกล่องชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ของเค้าโครง แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

  4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์ลงในสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับ และแก้ไขเค้าโครงนั้น ตัวอย่างเช่น โดยการเปลี่ยนชื่อ หรือเพิ่มพื้นที่สำรองไว้ คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งที่ยึดตามเค้าโครงอัปเดตแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข และนำเค้าโครง ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×