การเปลี่ยนชื่อเค้าโครง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ลงในเค้าโครง ถ้าเนื้อหาในพื้นที่ที่สำรองไว้เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของเค้าโครง คุณจะต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

  2. ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบภาพนิ่งและรูปขนาดย่อของเค้าโครง ให้คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเค้าโครง ในกล่อง ชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของเค้าโครง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ แล้ว คุณแก้ไขเค้าโครงนั้น คุณต้องนำปรับปรุงเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้แก้ไขแสดงสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข และนำเค้าโครง ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×