การเปลี่ยนชื่อเค้าโครงสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ รูป หรือเนื้อหาอื่น ๆ ลงในเค้าโครง ถ้าเนื้อหานั้นเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของเค้าโครง คุณจะต้องการเปลี่ยนชื่อ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และรูปขนาดย่อของเค้าโครง ให้คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 3. ในกล่อง เปลี่ยนชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของเค้าโครง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  การเปลี่ยนชื่อเค้าโครงสไลด์

 4. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์กับสไลด์หนึ่งภาพหรือหลายภาพในงานนำเสนอของคุณแล้วคุณแก้ไขเค้าโครงนั้น คุณต้องนำเค้าโครงที่อัปเดตแล้วนั้นไปใช้กับสไลด์ใหม่เพื่อให้สไลด์แสดงผลของการแก้ไขด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขและนำเค้าโครงไปใช้ใหม่ โปรดดูที่ การแก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้ใหม่

 1. บนเมนูมุมมอง เลือกต้นแบบ >ต้นแบบสไลด์

 2. ในรูปขนาดย่อสไลด์ทางด้านซ้าย เลือกเค้าโครงคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกเปลี่ยนชื่อ

  คำสั่ง เปลี่ยนชื่อสไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac
 4. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

  คำสั่ง เปลี่ยนชื่อ บน เค้าโครงสไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

PowerPoint Online ไม่สามารถแก้ไขฟีเจอร์ต้นแบบสไลด์ เปลี่ยนชื่อเค้าโครงสไลด์จำเป็นต้องใช้PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×