การเปลี่ยนชื่อเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่ม พื้นที่ที่สำรองไว้ รูปหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แน่นอนลงในเค้าโครง ถ้าเนื้อหานั้นเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของเค้าโครง คุณอาจจะต้องการเปลี่ยนชื่อของเค้าโครงนั้นเสียใหม่

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  2. ในบานหน้าต่างซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และรูปขนาดย่อของเค้าโครง ให้คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

  3. ในกล่อง เปลี่ยนชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของเค้าโครง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

    การเปลี่ยนชื่อเค้าโครงสไลด์

  4. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ แล้ว คุณแก้ไขเค้าโครงนั้น คุณต้องนำปรับปรุงเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้แก้ไขแสดงสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข และนำเค้าโครง ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×