การเปลี่ยนชื่อเครื่องมือในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

การเปลี่ยนชื่อเครื่องมือในพื้นที่ทำงานจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเครื่องมือนั้นสำหรับสมาชิกทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องมือได้ในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace เท่านั้น

  1. คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ...

  3. ใส่ชื่อใหม่ของเครื่องมือ แล้วคลิก ตกลง

คุณยังสามารถคลิกขวาที่เครื่องมือใดๆ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ... ได้ด้วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×