การเปลี่ยนชื่อเครื่องมือในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

การเปลี่ยนชื่อเครื่องมือในพื้นที่ทำงานจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเครื่องมือนั้นสำหรับสมาชิกทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องมือได้ในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace เท่านั้น

  1. คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ...

  3. ใส่ชื่อใหม่ของเครื่องมือ แล้วคลิก ตกลง

คุณยังสามารถคลิกขวาที่เครื่องมือใดๆ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ... ได้ด้วย

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×