การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือรายการในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ของเขตข้อมูลหรือรายการได้โดยไม่แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล หรือ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้เปลี่ยน ชื่อแหล่งข้อมูล ของเขตข้อมูลหรือรายการ

รายงาน PivotTable

  1. คลิกเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกกล่องข้อความ เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

  3. พิมพ์ชื่อใหม่

  4. กด ENTER

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการตัวเลขจะเปลี่ยนรายการนั้นเป็นข้อความ ซึ่งจะเรียงลำดับแยกจากค่าตัวเลข และไม่สามารถถูกจัดกลุ่มกับรายการตัวเลขได้

รายงาน PivotChart

  1. คลิกวัตถุในแผนภูมิ (เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิคอลัมน์) ที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  2. บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกกล่องข้อความ เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

  3. พิมพ์ชื่อใหม่

  4. กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×