การเปลี่ยนชื่อหรือเนื้อหาของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนในรายการ แล้วคลิก ลบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่ แล้วคลิก เพิ่ม

    เมื่อต้องการเปลี่ยนเนื้อหาของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนในรายการ พิมพ์รายการใหม่หรือแก้ไขรายการในกล่อง ด้วย แล้วคลิก แทนที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×