การเปลี่ยนชื่อหรือเนื้อหาของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนในรายการ แล้วคลิก ลบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่ แล้วคลิก เพิ่ม

    เมื่อต้องการเปลี่ยนเนื้อหาของรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนในรายการ พิมพ์รายการใหม่หรือแก้ไขรายการในกล่อง ด้วย แล้วคลิก แทนที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×