การเปลี่ยนชื่อรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องเปลี่ยนชื่อ

 2. คลิกขวาเพื่อแสดงเมนูทางลัด จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ

 3. ในบานหน้าต่างงานเปลี่ยนชื่อ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับรูปภาพของคุณ

 4. ระบุสิ่งที่คุณต้องการทำกับชื่อใหม่

  แทนชื่อที่มีอยู่ ด้วยชื่อใหม่

  1. คลิก แทนที่ชื่อแฟ้มที่มีอยู่

  เพิ่มชื่อใหม่ที่จุดเริ่มต้นของชื่อไฟล์ที่มีอยู่

  1. คลิก นำหน้าชื่อแฟ้มที่มีอยู่

  เพิ่มชื่อใหม่ที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์ที่มีอยู่

  1. คลิก หลังชื่อแฟ้มที่มีอยู่

 5. ระบุว่าคุณต้องการให้มีลำดับตัวเลขอัตโนมัติในชื่อแฟ้มหรือไม่

  1. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มตัวเลขแบบลำดับ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ให้เลือกตัวเลือกที่เหลือตามต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกตัวเลือกในการเปลี่ยนชื่อ ชื่อแฟ้มที่ต้องการจะแสดงในบานหน้าต่างงาน เปลี่ยนชื่อ ใต้ แสดงตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อนั้นปรากฏตามที่คุณต้องการก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×