การเปลี่ยนชื่อพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เฉพาะผู้จัดการเวิร์กสเปซสามารถเปลี่ยนชื่อเวิร์กสเปซ นอกจากนี้ เวิร์กสเปซของ Groove เท่านั้นสามารถสามารถเปลี่ยนชื่อ คุณเปลี่ยนชื่อเวิร์กสเปซในแถบเปิดใช้

  1. คลิกขวาพื้นที่ทำงานแล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ...

  2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเวิร์กสเปซ แล้วคลิกตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกพื้นที่ทำงาน กด F2 และแก้ไขชื่อพื้นที่ทำงานได้โดยตรง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×